Voor-en achternaam
Roger Planje
Functietitel
Programmadirecteur Pensioenen
Bedrijf
SZW
Spreker Bio
Roger Planje is tussen 2008 en 2015 werkzaam geweest bij het ministerie van Economische Zaken in diverse functies. Van 2015 tot 2020 bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties als afdelingshoofd woningcorporaties, directie Woningmarkt. Sinds begin 2020 namens het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid betrokken bij de herziening van het pensioenstelsel, programmadirecteur Pensioenen.
Roger Planje