Voor-en achternaam
Heleen de Coninck
Functietitel
Hoogleraar
Bedrijf
TU Eindhoven
Spreker Bio
Heleen de Coninck is hoogleraar systeemtransities en klimaatverandering en verbonden aan de Technische Universiteit Eindhoven en de Radboud Universiteit in Nijmegen. In 2018 was ze hoofdauteur van een van de hoofdstukken van het IPCC-rapport ‘Global warming of 1.5°C’ en van het mitigatie-deel van het IPCC Zesde Assessment Rapport (2022). Sinds begin dit jaar maakt ze als plaatsvervangend voorzitter ook deel uit van de Wetenschappelijke Klimaatraad (WKR), die gevraagd en ongevraagd advies geeft aan de regering of het parlement over het te voeren klimaatbeleid.
Heleen Coninck