Spitsuurdebat

Van Whoa tot bescherming vijandige overnames

In het kielzog van de coronacrisis worstelen heel wat ondernemers met een dreigend faillissement. Beursgenoteerde bedrijven kunnen te maken krijgen met een vijandig overnamebod of activistische aandeelhouders. Nieuwe wetgeving kan uitkomst bieden. Maar: hoe werken de regels in de praktijk? En: hoe nuttig is die wetgeving?

Deze en andere relevante vragen leggen we voor aan bedrijfsjuristen en advocaten tijdens het Spitsuurdebat van de Jurist in Amsterdam.

Kom ook naar het Spitsuurdebat en praat mee over de Whoa (Wet Homologatie Onderhands Akkoord) en andere beschermingsmaatregelen voor bedrijven in nood.

 

Deelname is gratis. Klik op de knop hieronder om u aan te melden.

Auditorium Dauphine, Amsterdam
18 november 2021

Programma:

16:00
Ontvangst en registratie


17:00
On-stage Interview - Hoe kijken juristen aan tegen de Whoa en M&A post-corona? Waar liggen kansen? Wat zijn de bedreigingen?

          Olv de Jurist hoofdredacteur Lucien Wopereis en redacteur Annemarthe Wesseling van BNR


17:20
Presentatie & debat - Whoa! Reddingsboei? Of vooral een feestje voor advocaten?
De Whoa stelt bedrijven in staat om hun schulden te herstructureren voordat het tot insolventie komt. Ook kan de rechter dwarsliggende schuldeisers indien nodig tot meedoen dwingen, om zo levensvatbare ondernemingen in staat te stellen om te overleven. Er gingen echter al snel stemmen op dat de wet ook voor andere doelen werd ingezet, namelijk het - tijdelijk - buiten spel zetten van lastige crediteuren. Hoe is de stand van zaken? Leidt de Whoa inderdaad tot minder faillissementen?

          Sprekers: Erwin Bos, Advocaat, Partner en Bert Winnemuller, Advocaat, Partner bij DVDW


17:45
Keynote presentatie - Bescherming cruciale sectoren: goede of slechte zet?
Nederlandse bedrijven moeten volgens het kabinet beschermd worden tegen inmenging van bedrijven buiten de EU. De overheid wil een actieve rol spelen om te voorkomen dat intellectueel eigendom of technologie via investeringen van bijvoorbeeld Chinese of Amerikaanse bedrijven wegvloeit. Het kabinet werkt ook aan screeningseisen om overnames en investeringen in de vitale processen of bedrijven die hoogwaardige sensitieve technologie ontwikkelen, te toetsen op risico’s voor de nationale veiligheid. Verstandige zet? Of angsthazerij?

          Spreker: Pieter Kuypers, hoogleraar Radboud Universiteit, Vaksectie Internationaal & Europees Recht


18:15
Presentatie & debat - Bedenktijd bij ongewenste overnamepoging
Sinds 1 mei 2021 kan het bestuur van een beursgenoteerde vennootschap een beroep doen op een bedenktijd van maximaal 250 dagen bij dreiging van een vijandige overname, of wanneer aandeelhouders vragen om ontslag van commissarissen of bestuurders. Hoe werkt dit in de praktijk? 

          Spreker: Huub Willems, bijzonder hoogleraar Corporate Litigation in Groningen, voormalig voorzitter
          van de Ondernemingskamer


18:45
Closing - werken op het scherp van de snede. Wat betekent dat en wat is daar voor nodig?


19:00
Netwerkborrel

Let op: Dit is een voorlopig programma. Wijzigingen voorbehouden.

Alle voorzorgen zullen genomen zijn om dit congres corona-proof te kunnen houden en we vragen van alle deelnemers om zich strikt aan de voorschriften te houden.

Corona check - app
Deelnemers/bezoekers dienen in het bezit te zijn van een coronatoegangsbewijs, een vaccinatiebewijs (minimaal 2 weken oud), een negatief testbewijs (maximaal 24 uur oud) of een herstelbewijs (maximaal 6 maanden oud). Het coronatoegangsbewijs moet men toevoegen aan zijn/haar CoronaCheck-app.
 

Sprekers:

Erwin Bos is gespecialiseerd in herstructureringen en insolventies, zowel nationaal als internationaal. Hij heeft een uitgebreide staat van dienst bij het adviseren van stakeholders in zowel de nationale als de internationale context. Bos is gepromoveerd en heeft ruim 15 jaar ervaring bij internationale, Angelsaksische advocatenkantoren. Hij is met ingang van april 2020 aangetreden als partner bij DVDW waar hij onderdeel uitmaakt van het team Herstructurering en Insolventie. Dit team is o.a. verantwoordelijk voor het DVDW Kennisplatform dat is gewijd aan de WHOA. Hij presenteert en doceert regelmatig op het gebied van insolventie en herstructurering.

Prof. mr. Pieter Kuypers is hoogleraar aan de Radboud Universiteit en verbonden aan de Vaksectie Internationaal en Europees Recht. Hij is gespecialiseerd in het Europees en nationaal aanbestedingsrecht, mede in het licht van het mededingingsrecht (kartels, misbruik van machtspositie en fusiecontrole), staatssteun en (oneerlijke) concurrentie door overheden, en de handhaving van het aanbestedingsrecht en mededingingsrecht. Daarnaast is Pieter Kuypers verbonden aan advocatenkantoor AKD.

Prof. mr. Huub Willems werd in 1977 rechter in de Rechtbank 's-Hertogenbosch, tot 1981 toen hij raadsheer in het Gerechtshof Amsterdam werd; daar werd hij later in 1989 vicepresident. Van 1990-1995 was hij voorzitter van de Strafsector van het Hof en van 1996-2009 voorzitter van de Ondernemingskamer, waarin hij vervolgens tot 2014 werkzaam is gebleven als raadsheerplaatsvervanger. Van 1975-1990 doceerde Willems Engels Recht aan de Universiteit van Tilburg en van 1989-1992 Privaatrechtelijke Rechtsvergelijking aan de Universiteit Leiden. In 2009 werd hij benoemd tot (eerste) hoogleraar Corporate Litigation aan de Rijksuniversiteit Groningen, welke functie hij nog steeds uitoefent.

Bert Winnemuller is gespecialiseerd in herstructureringen, insolventies en de financierings- en zekerhedenpraktijk. Hij heeft uitgebreide ervaring als advocaat en daarnaast kennis van en affiniteit met verschillende sectoren en bedrijfs-/productieprocessen alsook bedrijfseconomische en financiële aspecten door zijn eerdere dienstbetrekkingen als bedrijfsjurist bij Campina en Start People en zijn jarenlange ervaring als voormalig teamleider Bijzonder Beheer van Rabobank. Winnemuller is met ingang van 1 februari 2020 aangetreden als partner bij DVDW waar hij onderdeel uitmaakt van het team Herstructurering en Insolventie. Dit team is o.a. verantwoordelijk voor het DVDW Kennisplatform dat is gewijd aan de WHOA.

Mede mogelijk gemaakt door: