Dagprogramma's

De aansluitproblematiek wordt de komende tijd eerder groter dan kleiner, stelde minister Wiebes onlangs. Hoe kan voorkomen worden dat dit de energietransitie frustreert? Wanneer is het net eigenlijk vol? Wat gebeurt er in andere landen op dit vlak, en wat kunnen we verwachten van flexibiliteit, opslag, vraagsturing? Welke rol gaan netbeheerders spelen in de warmtetransitie? En hoeveel netbeheerders hebben we eigenlijk nodig in Nederland? Zo maar wat vragen die aan bod kunnen komen in deze leerzame middag over regionaal netbeheer.

14.30
Aftrap door Roelof Hemmen en Wouter Hylkema

14.45
Programmaonderdeel 1:
Regionaal netbeheer met het oog op de toekomst
Drie nieuwe gezichten presenteren hun visie op het regionale netbeheer in het komende decennium.
          
Dick Weiffenbach (Netbeheer Nederland)
          Maarten Otto (Alliander)
          Evert den Boer (Enexis)

15.35
Programmaonderdeel 2:
De publieke taak in de warmtetransitie
De discussie over wat netbeheerders/netwerkbedrijven wel en niet mogen terug van weggeweest met de nieuwe Warmtewet. Met welke netbeheerdersrol is de warmtetransitie in de gebouwde omgeving het meeste gebaat?
          Henri Bontenbal (Stedin)
          Medy van der Laan (Energie-Nederland)
          Michelle de Rijke (Van der Feltz Advocaten)        

16.30
Programmaonderdeel 3:
Aansluiting bij de energietransitie
Er moet worden afgestapt van het principe van de koperen plaat, maar wat komt daarvoor in de plaats? Op zoek naar het schaap met de vijf poten: een technisch superieur alternatief dat tegen lage kosten de huidige standaard van leveringszekerheid kan bieden in de veranderende energiewereld.
          
Han Slootweg (Enexis)
          Wessel Bakker (CIGRE)
          Paul Giesbertz (Trilemma)

17.15
Afsluiten 

De Regionale Energie Strategieën spelen een belangrijke rol in het behalen van de doelen uit het Klimaatakkoord. Publicatie van de eerste concept-strategieën heeft ook de nodige kritiek uitgelokt over het hele proces van RES’sen. Naast een toelichting over de ambitieuze plannen verdienen die kritische geluiden zeker ook een podium. In samenhang met de RES’sen gaan we het deze middag ook hebben over de warmtevisies van gemeenten die volgend jaar publiek worden gemaakt. Die zullen in belangrijke mate gekleurd worden door de mogelijkheden en voorwaarden die de nieuwe Warmtewet brengt. De tekst van de nieuwe warmtewet zou vlak voor de Energeia Energy Tour gepubliceerd moeten zijn.

14.30
Aftrap door Roelof Hemmen en Wouter Hylkema

14.45
Programmaonderdeel 1:
30 RES’sen, met welk resultaat?
De dertig regionale energiestrategieën zijn in concept allemaal opgesteld. Welke rode lijnen nemen we waar? Wat zijn de uitdagingen, en hoe nu verder?
          
Kristel Lammers (NP RES)
         
Olof van der Gaag (NVDE)
         
Nienke Homan (Gedeputeerde Groningen)

15.35
Programmaonderdeel 2:
Financiering van de RES’sen
De RES’sen moeten bij elkaar optellen tot 35 TWh hernieuwbare elektriciteit in 2030. Plannen maken is één ding, maar hoe zit het met de financiering? En de betaalbaarheid?
          Anne Mieke van der Werf (Invest NL)
          Huibert Baud (Liander)
          Alex Kaat (Trilemma)        

16.30
Programmaonderdeel 3:
De rol van warmte in de RES’sen
Veel van de plannen in de RES’sen gaan over elektriciteit: wind en zon. Maar ook in de warmtevoorziening moet veel gebeuren. Welke rol krijgt duurzame warmte in de regio?
          Sanne Akerboom (Universiteit Utrecht)
          Michiel Kirch (TKI Urban Energy)
          Sjak Lomme (Trilemma)

17.15
Afsluiten

Nederland was altijd een aardgasland, en daar hebben we veel van onze rijkdom aan te danken. Dit decennium verandert dat. De winning in Groningen stopt noodgedwongen, de winning van kleine velden loopt om technische redenen terug. Hoe ziet het laatste decennium van Nederland aardgasland eruit? En wat volgt daarna? Kan Nederland van aardgasland transformeren naar Nederland gasland -zonder aard- en daar nieuwe rijkdommen mee vergaren? Daar komt veel interessants bij kijken: welke infrastructuur is daarvoor nodig, wat is de toekomst van de kleine (offshore) velden in deze nieuwe rol (denk ook aan opslag van CO2 en waterstof), decommissioning, gas-meets-wind, de internationale positie van Nederland, import van Russisch gas en de geopolitieke beslommeringen daaromtrent, de mogelijkheden van groen gas.

14.30
Aftrap door Roelof Hemmen en Wouter Hylkema

14.40
Programmaonderdeel 1:
Nederland Gasland, bron van welvaart
Nederland was altijd een aardgasland, en daar hebben we veel van onze rijkdom aan te danken. Dit decennium verandert dat. Kan Nederland van aardgasland transformeren naar Nederland gasland -zonder aard- en daar nieuwe rijkdommen mee vergaren?
          Jilles van den Beukel (Trilemma)
          René Peters (TNO)
          Jan Willem van Hoogstraten (EBN)

15.35
Programmaonderdeel 2:
Een belangrijke troef: de Noordzee
Nederland prijst zich gelukkig met zijn ligging aan de Noordzee. Hoe kan deze troef goed worden uitgespeeld? CO2-opslag, waterstofproductie en -opslag, optimalisatie van de productie van het kleineveldengas, gecombineerd met de uitdagingen van decommissioning -het komt allemaal aan bod.
          Lex de Groot (Neptune)
          Berend Scheffers (EBN)
          Jacqueline Vaessen (Nexstep)        

16.30
Programmaonderdeel 3:
Ander gas
Aardgas verdwijnt, maar moleculen blijven. Wat zijn reële scenario’s voor de toekomst van groen gas, waterstofgas of andere moleculen? 
          Jorg Gigler (TKI Nieuw gas)
          Johan Knijp (DNV GL)
          Eugenia Pocóroba (BP) 

17.15
Afsluiten

Om de verduurzaming van de Nederlandse economie mogelijk te maken, wordt veel gevraagd van de industrie. De industrie toont ook bereidheid, zie bijvoorbeeld het Rotterdamse klimaatakkoord, H-Vision en Porthos/Athos. Evengoed krijgt de industrie vaak de zwarte piet toegespeeld. Op deze middag proberen we een beeld te vormen van de noodzakelijke ingrediënten die leiden tot een succesvolle industrietransitie. Welke infrastructuur is nodig om die potentie te verzilveren? De CO2-heffing die met Prinsjesdag wordt aangeboden zal ook een interessant onderwerp kunnen zijn in deze context. En laten we een blik over de grens werpen, de Rotterdamse haven is ten slotte ook een belangrijke Duitse haven.

14.30
Aftrap door Roelof Hemmen en Wouter Hylkema

14.40
Programmaonderdeel 1:
Clustervisie
De basis voor dit programma-onderdeel is het TIKI-rapport dat in het voorjaar verscheen. Infrastructuur is een randvoorwaarde voor een sterke en schone industrie in Nederland. Welke stappen zijn nu nodig?
          Joost van Dijk (Smart Delta Resources)
          Carolien Gehrels (Arcadis)
          Focco Vijselaar (Ministerie van Economische Zaken en Klimaat)

15.35
Programmaonderdeel 2:
Over de grenzen heen
De Rotterdamse haven is een belangrijke Nederlandse, maar zeker ook Duitse haven. Welke energie- of verduurzamingsontwikkelingen in Duitsland, België en Europa bieden kansen voor Nederland?
          Nico van Dooren (Havenbedrijf Rotterdam)
          Erik Klooster (VNPI)
          Jillis Raadschelders (DNV GL)        

16.30
Programmaonderdeel 3:
Flexibiliteit en de industrietransitie
De industrietransitie vraagt om flexibiliteit van de industrie. Niet alleen voor wat betreft de elektriciteitsvraag, die veel meer afgestemd moet worden op het aanbod. Ook de bedrijfsvoering moet flexibel inspringen op politieke wensen. En: kan een industrieel bedrijf blijven produceren tijdens een grootschalige verduurzamingsoperatie? 
          Rob Kreiter (TKI Industrie en Energie)
          Ben Voorhorst (Tennet)
          Jos van Winsen (Shell Pernis)

17.15
Afsluiten