Programmaonderdeel 1:
Regionaal netbeheer met het oog op de toekomst
Drie nieuwe gezichten presenteren hun visie op het regionale netbeheer in het komende decennium.

Dick Weiffenbach (Netbeheer Nederland)
Dick Weiffenbach is sinds 1 juli van dit jaar directeur van Netbeheer Nederland. Weiffenbach was tot de zomer van 2019 werkzaam bij HVG Law, gerelateerd aan EY. Daar was hij onder meer sectorleider van alle in de energie werkzame professionals van het concern. Weiffenbach zet, na bijna 25 jaar als bestuurder bij EY, voor het eerst de stap naar de publieke sector.

Maarten Otto (Alliander)
Maarten Otto is sinds april van dit jaar CEO van netwerkbedrijf Alliander. Sinds 2017 is Otto werkzaam bij het bedrijf. Daarvoor bekleedde hij verschillende functies bij de organisatie-adviesbureaus Ten Have Change Management en Twynstra Gudde.

Evert den Boer (Enexis)
Evert den Boer verruilde op 1 september zijn positie als CEO bij Greenchoice voor die bij netwerkbedrijf Enexis. Den Boer was sinds 2015 topman van de groene leverancier, na eerdere directie- en managementfuncties bij onder andere Ørsted en Vattenfall. Hij is daarnaast sinds 2018 lid van het bestuur van Energie Nederland, de branchevereniging van energiebedrijven. Evert den Boer studeerde voor de start van zijn carrière Toegepaste Geofysica aan de TU in Delft.

Programmaonderdeel 2:
De publieke taak in de warmtetransitie
De discussie over wat netbeheerders/netwerkbedrijven wel en niet mogen terug van weggeweest met de nieuwe Warmtewet. Met welke netbeheerdersrol is de warmtetransitie in de gebouwde omgeving het meeste gebaat?

Henri Bontenbal (Stedin)
Henri Bontenbal is sinds 2007 werkzaam in de energiesector, sinds 2015 voor netwerkbedrijf Stedin op de afdeling strategie. Hij heeft zich namens het CDA gekandideerd voor het lidmaatschap van de Tweede Kamer. Bontenbal roert zich vaak en veel in het publieke debat, onder meer op Twitter, in de podcastserie Bontenbal & De Boer en als columnist bij Energeia.

Medy van der Laan (Energie-Nederland)
Medy van der Laan is nu vijf jaar voorzitter van Energie-Nederland, de brancheorganisatie van de energiebedrijven in Nederland. Energie-Nederland richt zich op energievraagstukken met betrekking tot productie, handel, retail, warmte en services in de energieketen. Daarvoor kende zij een diverse loopbaan, waarvan haar positie namens D66 als staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen in het tweede kabinet-Balkenende het meest opvalt.

Michelle de Rijke (Van der Feltz Advocaten)
Michelle de Rijke is partner bij Van der Feltz Advocaten. De Rijke is sinds het begin van de liberalisering van de energiemarkt in 1998 actief in de energiesector. Zij adviseert bedrijven, decentrale overheden en belangenorganisaties in de hele keten van productie, transport en levering van energie met een focus op het proces van de energietransitie. De Rijke is recent benoemd als rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht.

Programmaonderdeel 3:
Aansluiting bij de energietransitie
Er moet worden afgestapt van het principe van de koperen plaat, maar wat komt daarvoor in de plaats? Op zoek naar het schaap met de vijf poten: een technisch superieur alternatief dat tegen lage kosten de huidige standaard van leveringszekerheid kan bieden in de veranderende energiewereld.

Han Slootweg (Enexis)
Han Slootweg is directeur Assetmanagement bij Enexis Groep en deeltijdhoogleraar Smart Grids bij de onderzoeksgroep Electrical Energy Systems aan de Technische Universiteit Eindhoven. In beide rollen houdt hij zich bezig met innovatie en verduurzaming van het energiesysteem, met bijzondere aandacht voor de functie van gas- en elektriciteitsnetten in het duurzame energiesysteem van de toekomst.

Paul Giesbertz (Statkraft, Trilemma)
Paul Giesbertz werkt sinds 2008 bij Statkraft Markets. Als Head Advisor Market Policies & Regulatory Affairs is hij verantwoordelijk voor regelgevingsaangelegenheden in continentaal Europa met de nadruk op Duitse en EU-ontwikkelingen. Daarvoor werkte hij bij de Energiekamer van de NMA (voorloper van de ACM) als plaatsvervangend manager groothandel waar hij onder andere de regionale samenwerking tussen de regulatoren in centraal West-Europa heeft helpen opzetten. Energeialezers kennen Giesbertz als een van de auteurs van de tweewekelijkse uitgave Trilemma.

Wessel Bakker (CIGRE)
Wessel Bakker is Senior Principal Consultant met 29 jaar technische en senior managementervaring in T&D en Power Generation. Sinds 2013 is Bakker voorzitter van CIGRE Nederland. Daarnaast is hij Business Director Power Transmission bij DNV GL. In die rol ondersteunt Bakker energieklanten om ervoor te zorgen dat elektriciteitsnetten op tijd en betrouwbaar worden gepland en gerealiseerd, voldoen aan de eisen van de samenleving en voldoen aan moderne normen en methoden voor risicobeheer om een geïntegreerd energiesysteem te creëren met optimale prestaties tegen betaalbare kosten. 

Programmaonderdeel 1:
30 RES’sen, met welk resultaat?
De dertig regionale energiestrategieën zijn in concept allemaal opgesteld. Welke rode lijnen nemen we waar? Wat zijn de uitdagingen, en hoe nu verder?

Kristel Lammers (NP RES)
Kristel Lammers staat aan het hoofd van het Nationaal Programma Regionale Energie Strategieën (NP RES), waarin vier bestuurslagen samenwerken. Zij werkte sinds 2012 bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten, die met het Interprovinciaal Overleg, de Unie van Waterschappen en het Rijk verenigd zijn in het NP RES. Zij was eerder programmamanager Omgevingswet en lid van de Programmaraad voor het Interbestuurlijk programma Aan de slag met de Omgevingswet. Daarvoor was zij in verschillende functies werkzaam als programmamanager en adviseur voor verandertrajecten, veelal op gemeentelijk niveau.

Olof van der Gaag (NVDE)
Olof van der Gaag is in 2015 benoemd tot directeur van NVDE, de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie. De NVDE bundelt brancheverenigingen en bedrijven die actief zijn op het vlak van duurzame energie en heeft als motto '6.000 bedrijven voor 100% duurzame energie'. Van der Gaag werkte daarvoor als directeur campagnes bij de Stichting Natuur en Milieu.

Nienke Homan (Gedeputeerde Groningen)Nienke Homan is een Nederlands politica. Zij is sinds 2015 gedeputeerde voor GroenLinks in de provincie Groningen. Homan studeerde sociaal-pedagogische hulpverlening aan de Hanze Hogeschool in Groningen. Voor haar politieke carrière werkte ze onder meer als trajectbegeleider bij een jeugdinrichting en als materiedeskundige op het Keurmerkinstituut in Zoetermeer.

Programmaonderdeel 2:
Financiering van de RES’sen
De RES’sen moeten bij elkaar optellen tot 35 TWh hernieuwbare elektriciteit in 2030. Plannen maken is één ding, maar hoe zit het met de financiering? En de betaalbaarheid?

Anne Mieke van der Werf (Invest NL)
Sinds januari van dit jaar is Anne Mieke van der Werf directeur Business Development bij Invest NL. Deze nieuwe financieringsinstelling presenteert zich als 'impact invester', en verwoordt dat als investeren in kansrijke ondernemingen en projecten die beogen Nederland duurzamer en innovatiever te maken. Van der Werf heeft twintig jaar investeringservaring met focus op finance, business development, private equity en schone energie.

Huibert Baud (Liander)
Huibert Baud is manager Strategie en Innovatie bij de Nederlandse regionale netbeheerder Liander. De afdeling Strategie en Innovatie beoordeelt de impact van langetermijntrends op de netten en de exploitatie van Liander. Baud studeerde Technische Natuurkunde aan de TU Delft en werkte op verschillende afdelingen bij energiebedrijf Nuon en het Nederlandse netwerkbedrijf Alliander.

Alex Kaat (Trilemma)
Alex Kaat startte in 2019 zijn eigen bedrijf in public affairs en communicatie met een focus op energievraagstukken. Hij heeft twintig jaar ervaring in belangenbehartiging en communicatiewerk voor diverse bedrijven, ngo's, politiek en overheid. Werkgevers waren onder meer energiebedrijf Eneco en politieke partij GroenLinks. Sinds ruim in jaar is Kaat ook mede-auteur van Energeia's uitgave Trilemma.

Programmaonderdeel 3:
De rol van warmte in de RES’sen
Veel van de plannen in de RES’sen gaan over elektriciteit: wind en zon. Maar ook in de warmtevoorziening moet veel gebeuren. Welke rol krijgt duurzame warmte in de regio?

Sanne Akerboom (Universiteit Utrecht)
Sanne Akerboom is onderzoeker bij het Copernicus Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (faculteit Geowetenschappen) en Centrum voor Water, Oceanen en Duurzaamheidsrecht (faculteit Recht, Economie en Bestuur). Ze studeerde rechten en politicologie aan de Universiteit van Amsterdam, waar ze ook haar doctoraat verdedigde met de titel Tussen publieksparticipatie en energietransitie: de casus van windparken. Ze bestudeert de energietransitie vanuit rechts- en sociaalwetenschappelijk perspectief. Ze publiceert in juridische, bestuurlijke en energie- en klimaattijdschriften, zowel in het Engels als in het Nederlands.

Michiel Kirch (TKI Urban Energy)
Michiel Kirch was in het verleden onder meer directeur van netbeheerder Cogas. In zijn rol als directeur van TKI Urban Energy versterkt hij de positie van de organisatie om, tezamen met bedrijven en andere belanghebbenden, bij te dragen aan innovatieve oplossingen in de gebouwde omgeving.

Sjak Lomme (Trilemma)
Sjak Lomme is zelfstandig energieadviseur, en bij veel Energeia-lezers bekend als hoofdauteur van de tweewekelijkse uitgave Trilemma. Trilemma is eigenlijk een voortzetting van de VrijhandelsOptiek -eveneens een tweewekelijkse uitgave van de hand van Lomme. Sinds 2004 houdt Lomme beleidsmakers, toezichthouders, netbeheerders en marktpartijen een spiegel voor over de verstorende werking van ingrijpen in een vrije markt, en draagt hij ideeën voor verbeteringen aan.

Programmaonderdeel 1:
Nederland Gasland, bron van welvaart
Nederland was altijd een aardgasland, en daar hebben we veel van onze rijkdom aan te danken. Dit decennium verandert dat. Kan Nederland van aardgasland transformeren naar Nederland gasland -zonder aard- en daar nieuwe rijkdommen mee vergaren?

Jilles van den Beukel (Trilemma)
Jilles van den Beukel is geofysicus en werkte ruim 25 jaar voor Shell. Van 2005 tot 2012 werkte hij voor NAM aan gasvelden op de Noordzee. Sinds zijn vroege pensionering in 2016 publiceert Jilles regelmatig over de olie- en gasindustrie. In 2019 trad hij toe tot het auteurscollectief van de tweewekelijkse expertuitgave over energie Trilemma.

Jan Willem van Hoogstraten (EBN)
Jan Willem van Hoogstraten is CEO van staatsbedrijf EBN. EBN is van oudsher het bedrijf dat namens de Nederlandse staat deelneem in de opsporing en winning van olie en gas. Inmiddels zijn de taken breder, en pakt EBN met zijn kennis en kunde over de ondergrond een centrale rol in de energietransitie. Van Hoogstraten was algemeen directeur voor Taqa in Nederland, en was ook voorzitter van branchevereniging Nogepa. Tegenwoordig is hij naast zijn rol als CEO van EBN ook voorzitter van de netwerkvereniging KVGN. 

René Peters (TNO)
Rene Peters is directeur Gastechnologie bij TNO in Delft, Nederland. Hij is verantwoordelijk voor technologieontwikkeling op het gebied van gastechnologie, waaronder LNG, Gas Transport en opslag, onconventioneel gas, exploratie en biogas. Hij leidt het Upstream Gas Innovation Program binnen de TKI Gas. Peters heeft een PhD in Fluid Dynamics aan de Universiteit Eindhoven Eindhoven en begon zijn carrière bij Shell Research.

Programmaonderdeel 2:
Een belangrijke troef: de Noordzee
Nederland prijst zich gelukkig met zijn ligging aan de Noordzee. Hoe kan deze troef goed worden uitgespeeld? CO2-opslag, waterstofproductie en -opslag, optimalisatie van de productie van het kleineveldengas, gecombineerd met de uitdagingen van decommissioning -het komt allemaal aan bod.

Lex de Groot (Neptune Energy)
Lex de Groot is algemeen directeur van Neptune Energy. De Groot heeft dertig jaar ervaring in de upstream olie- en gassector in verschillende rollen, voornamelijk gericht op het Nederlands continentaal plat. Hij ziet het als zijn taak om de bedrijfsefficiëntie te blijven optimaliseren binnen een cultuur waarin veiligheid de hoogste prioriteit heeft. Hij is afgestudeerd aan de Universiteit van Delft waar hij een graad in mijnbouwkunde heeft behaald.

Berend Scheffers (EBN)
Berend Scheffers is bij EBN Director Strategy & Technology, en is dus verantwoordelijk voor de strategie van het staatsbedrijf. Scheffers werkt al meer dan 13 jaar bij EBN, en heeft eerder in zijn carrière onder meer 18 jaar bij TNO gewerkt. Namens EBN is hij onder meer betrokken bij de CO2-opslagprojecten Porthos en Athos.

Jacqueline Vaessen (Nexstep)
Jacqueline Vaessen is algemeen directeur bij Nexstep, het Nationaal Platform voor Hergebruik & Ontmanteling. Vaessen is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding en de verdere uitbouw van de vereniging die als ambitie heeft om samenwerking op het gebied van hergebruik en ontmanteling van olie- en gasinfrastructuur in Nederland te stimuleren. 

Programmaonderdeel 3:
Ander gas
Aardgas verdwijnt, maar moleculen blijven. Wat zijn reële scenario’s voor de toekomst van groen gas, waterstofgas of andere moleculen? 

Jörg Gigler (TKI Nieuw gas)
Jörg Gigler is directeur van het TKI Gas, één van de topconsortia van de Topsector Energie. De stichting fungeert als denktank, initiator en facilitator voor innovaties op het energiedomein en dan met name gericht op een toekomst ná het aardgas. Gigler is aan de Wageningen Universiteit gepromobveerd op het thema bio-energie. Hij heeft verschillende functies bekleed als manager in de gasconsultancy (DNV, Gasunie), bij Energy Valley en Agentschap NL (voorloper RVO) als adviseur, en als onderzoeker bij universiteiten en onderzoeksinstituten.

Johan Knijp (DNV GL)
Johan Knijp, Country Manager Nederland DNV GL Oil & Gas, heeft meer dan 25 jaar ervaring in de energie-, hernieuwbare energie- en gasindustrie. Gedurende zijn carrière heeft hij als consultant gewerkt aan een breed scala van technische, regelgevende en economische kwesties voor gas- en elektriciteitsbedrijven, energie-intensieve industrieën, technologieontwikkelaars, investeerders, regelgevende instanties en overheidsinstanties. Knijp leidt momenteel de olie- en gasactiviteiten van DNV GL in Nederland met een focus op energietransitie en decarbonisatie.

Eugenia Pocóroba (BP)
Eugenia Pocóroba is Business Development Manager bij olieconcern BP, waar de geboren Italiaanse sinds 2005 werkt in diverse functies. Ze is nauw betrokken bij de verdere ontwikkeling van het H-Vision project, dat voor productie van blauwe waterstof uit raffinagegas moet zorgen. Werken op het snijvlak van technologische uitdagingen, commerciële aantrekkelijkheiden maatschappelijke voordelen om duurzame ontwikkeling te bevorderen is wat Pocóroba naar eigen zeggen drijft in haar werk bij BP.

Programmaonderdeel 1:
Clustervisie
De basis voor dit programma-onderdeel is het TIKI-rapport dat in het voorjaar verscheen. Infrastructuur is een randvoorwaarde voor een sterke en schone industrie in Nederland. Welke stappen zijn nu nodig?

Joost van Dijk (Smart Delta Resources)
Joost van Dijk is directeur Smart Delta Resources, het industriecluster dat West-Brabant, Zeeland en Oost-Vlaanderen omvat. Van Dijk is voormalig directeur van Eon Benelux en was daarna van 2011 tot 2014 COO bij Eon Generation. In 2016 trad hij toe tot de raad van commissarissen van netwerkbedrijf Enexis.

Carolien Gehrels (Arcadis)
Carolien Gehrels is European Director Big Urban Clients bij ingenieursbureau Arcadis. In die hoedanigheid was zij voorzitter van de Taskforce Infrastructuur Klimaatakkoord Industrie (Tiki), die minister Eric Wiebes adviseerde over de benodigde infrastructuur in 2030 als voorwaarde voor de verduurzaming van de Nederlandse industrie. Voor haar loopbaan in het bedrijfsleven was Gehrels politica namens de PVDA. Namens deze partij was zij acht jaar lang wethouder in Amsterdam.

Focco Vijselaar (Ministerie van Economische Zaken en Klimaat)
Focco Vijselaar is sinds twee jaar directeur-generaal Bedrijfsleven en Innovatie bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Daarvoor was hij directeur Algemene Economische Politiek/Chief Economist bij datzelfde ministerie. Eerder betrok hij posities op nhet ministerie van Financiën en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Vijselaar studeerde Algemene Economie aan de Rijksuniversiteit Groningen. 

Programmaonderdeel 2:
Over de grenzen heen
De Rotterdamse haven is een belangrijke Nederlandse, maar zeker ook Duitse haven. Welke energie- of verduurzamingsontwikkelingen in Duitsland, België en Europa bieden kansen voor Nederland?

Nico van Dooren (Havenbedrijf Rotterdam)
Nico van Dooren is Director New Business Development & Portfolio bij het Havenbedrijf Rotterdam. In diverse functies werkt Van Dooren al bijna twaalf jaar voor deze werkgever, waarvan zes jaar als Director Energy & Industry. Voorafgaand aan zijn carrière bij het havenbedrijf werkte Van Dooren bij Royal Haskoning.

Erik Klooster (VNPI)
Erik Klooster is directeur van de VNPI, de branchevereniging van de downstream olie. Hij was actief betrokken bij de totstandkoming van het Klimaatakkoord, als deelnemer aan zowel de industrietafel als de mobiliteitstafel. Daarvoor heeft Klooster onder meer gewerkt BP, Eon en de ACM.

Jillis Raadschelders (DNV GL)
Jillis Raadschelders is als Zakelijk Directeur Energietransitie verantwoordelijk voor de dienstverlening van DNV GL op het gebied van de transitie naar een duurzaam energiesysteem. Dit omvat het opstellen van technologische routekaarten en bedrijfsmodellen, met name over onderwerpen die verband houden met energiebronnen, de impact van hernieuwbare energiebronnen op markten en prijzen en het faciliteren van de introductie van nieuwe disruptieve technologieën. Naast zijn rol bij DNV GL is Raadschelders bestuurslid van de European Association for the Storage of Energy (EASE) en voorzitter van Energy Storage NL.

Programmaonderdeel 3:
Flexibiliteit en de industrietransitie
De industrietransitie vraagt om flexibiliteit van de industrie. Niet alleen voor wat betreft de elektriciteitsvraag, die veel meer afgestemd moet worden op het aanbod. Ook de bedrijfsvoering moet flexibel inspringen op politieke wensen. En: kan een industrieel bedrijf blijven produceren tijdens een grootschalige verduurzamingsoperatie? 

Rob Kreiter (TKI Industrie en Energie)
In 2019 werd Rob Kreiter de nieuwe directeur van TKI Energie en Industrie (E&I). Kreiter was sinds 2016 betrokken bij TKI E&I als programmamanager. Voor die tijd heeft hij ruime ervaring opgedaan in energie-innovatie bij ECN. Een belangrijke focus is de rol van TKI E&I in de uitvoering van 'missie C' met als doel om in 2050 grondstoffen, producten en processen in de industrie klimaatneutraal en circulair te maken.

Ben Voorhorst (Tennet)
Ben Voorhorst is al sinds 2006 operationeel directeur van de grensoverschrijdende transmissienetbeheerder Tennet. In die hoedanigheid probeert hij leveringszekerheid tussen de oren te krijgen bij de Nederlandse industrie. Tegen Energeia zei Voorhorst recent: “Als de industrie denkt dat het zo kan blijven, dat je voor een lage prijs continue stroom kan afnemen, dan zeg ik 'keep dreaming'.” Deze uitspraak vormde de basis voor de uitnodiging aan Voorhorst als spreker op Energeia Energy Tour.

Jos van Winsen (Shell Pernis)
Sinds 2016 is Jos van Winsen General Manager van Shell Pernis. Van Winsen is sinds 1981 werkzaam bij Shell. In zijn loopbaan heeft hij diverse leidinggevende functies bekleed in onder meer Zuid-Afrika, Zweden en Duitsland. Voor hij Shell Pernis ging leiden, was Van Winsen werkzaam als General Manager van de PCK-raffinaderij in Duitsland.