Venues

Centraal Planbureau, Bezuidenhoutseweg 30 (morning program)

Campus Den Haag of University Leiden, location Wijnhaven. The address is: Turfmarkt 99, 2511 DP Den Haag (afternoon program)

Sociaal-Economische Raad (SER): Bezuidenhoutseweg 60, 2594 AW Den Haag

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: Parnassusplein 5, 2511 VX Den Haag