Locaties

Centraal Planbureau, Bezuidenhoutseweg 30 (ochtend)

Campus Den Haag van de Universiteit Leiden, locatie Wijnhaven. Het adres is: Turfmarkt 99, 2511 DP Den Haag (middag)

Sociaal-Economische Raad (SER): Bezuidenhoutseweg 60, 2594 AW Den Haag

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: Parnassusplein 5, 2511 VX Den Haag