Alle afleveringen van 'Pensioen Pro Live' 2022

Iedereen pensioen: Over de witte vlek, zelfstandigen zonder pensioen en pensioenplicht - 14 december

Een kleine twee miljoen werkenden bouwen geen of amper pensioen op. ‘Witte werknemers’, die niet meedoen aan een pensioenregeling, en zelfstandigen die niets regelen. De politiek wil dat aantal komende vijf jaar halveren. Maar waarom zou nu wel lukken wat afgelopen jaren niet lukte? Waarom geen pensioenplicht?

Daarover praatten we in de aflevering van Pensioen Pro Live, op woensdag 14 december 2022.

Met Willem Noordman (FNV), Jurre de Haan (VNO-NCW), Henk Nijboer (PvdA), Fieke van der Lecq (Vrije Universiteit) en Paul Citroen (Pensioenfonds Horeca&Catering).

De discussie wordt geleid door Pensioen Pro-redacteuren André de Vos en Maarten van Wijk.

Wet toekomst pensioenen: de discussie gaat door - 13 april

De Wet Toekomst Pensioenen is klaar. Nu mag de Tweede Kamer ermee aan de slag. Wat zijn de opvallende nieuwe elementen? Wat is nog steeds niet goed uitgewerkt? Wat doen we met de inflatie? En gaat het allemaal op tijd lukken met de invoering? 

Daarover praten we met een panel van deskundigen tijdens de volgende aflevering van Pensioen Pro Live, op woensdag 13 april.

Panelleden zijn onder meer Paula Verhoef (hoofd pensioenafdeling FNV), Hans van Meerten (hoogleraar pensioenrecht) en Marc Heemskerk (actuaris/consultant Mercer).

De discussie wordt geleid door Pensioen Pro-redacteuren Sameer van Alfen en André de Vos.

De risicohouding van de deelnemer - 23 februari

In het nieuwe stelsel wordt de risicobereidheid van de deelnemer een belangrijke factor. Maar hoe meet je die risicohouding? En wat doe je vervolgens met de uitslag? Zeker als die een zeer gevarieerd beeld laat zien of indruist tegen de economische logica van ‘Hoe jonger, hoe meer risico’.

Op deze vragen gaan we in op 23 februari in een uitzending van Pensioen Pro Live. Sprekers zijn onder meer Marike Knoef, hoogleraar empirische micro-economie in Leiden en directeur van Netspar, Paul Geurtsen van onderzoeksbureau IG&H, dat momenteel veel risico-onderzoeken doet en Jochem Dijckmeester, voorzitter bestuur Pensioenfonds PGB, die over hun ervaringen vertellen.

De discussie wordt geleid door Pensioen Pro-redacteuren Sameer van Alfen en André de Vos.

Alle afleveringen van 'Pensioen Pro Partner Webinar' 2022

*De Pensioen Pro Partnerwebinars vallen niet onder verantwoordelijkheid van de redactie van Pensioen Pro

Partner Webinar 16 november - Keylane

Digitale mogelijkheden als onderdeel van de communicatiestrategie bij de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel

In dit tijdperk van digitale transformaties waarbinnen ook het Nederlandse pensioenstelsel een van de grootste veranderingen ooit meemaakt, is goede communicatie essentieel. De belangen in deze transitie zijn groot op macro niveau maar zeker ook voor de individuele deelnemers. Pensioenfondsen staan voor de uitdaging om hun populatie mee te nemen in deze verandering. In hun communicatie strategie kunnen ze ook gebruik maken van een palet aan digitale mogelijkheden. Wat zijn deze en hoe kun je deze toepassen, maar vooral ook, hoe ben je in control over je digitale communicatie?

In dit live webinar bespreken Linda Verweerde (Senior consultant pensioen implementaties) en Marit Lasschuit (Managing consultant digitale pensioencommunicatie) van Keylane samen met Bram van Els (partner bij Sprenkels & Verschuren) dit actuele onderwerp.

Partner Webinar 12 oktober - Aegon Asset Management

De beleggingscyclus in het nieuwe stelsel: wat gaat er veranderen?

Hoe verandert de beleggingscyclus doordat uw fonds overstapt naar het nieuwe pensioenstelsel en waar zitten de verschillen tussen SPR en FPR? Welke factoren zijn hier van invloed op, in welke mate, en hoe komen we tot het juiste beleggingsbeleid, passend bij de risicohouding van de deelnemers?

In dit live webinar nemen Gosse Alserda (Senior Investment Strategist en specialist pensioenakkoord) en Karin Roeloffs (Hoofd Fiduciair Management) van Aegon Asset Management samen met Mark Irwin (Senior ALM-consultant bij Ortec Finance), u mee in dit actuele onderwerp.

Thema’s die aan bod komen: 

  • Risicopreferentieonderzoek integreren in de beleggingscyclus
  • Lifecycles ontwerpen
  • Toepassen maatschappelijk verantwoord beleggen in het nieuwe stelsel
  • Liquiditeit in de portefeuille

Partner Webinar 21 september - Blackrock

BlackRock in gesprek met Philips Pensioenfonds: Goed op weg naar het nieuwe pensioenstelsel

De overgang naar het nieuwe pensioenstelsel vraagt veel van pensioenfondsen. Philips Pensioenfonds is er al geruime tijd volop mee bezig.

In dit live webinar gaan Jens van Egmond (Hoofd LDI Strategie Europa), Roland Linssen (Director Whole Portfolio Solutions Servicing) van BlackRock en Anita Joosten-Hendriks (Directeur Beleggingen en lid Uitvoerend Bestuur) van Philips Pensioenfonds samen in gesprek over renteafdekking in het nieuwe pensioencontract en operationele uitdagingen.

De renteafdekking is altijd een belangrijk onderwerp op de bestuurstafel, maar met het nieuwe pensioenstelsel aan de horizon wordt de langetermijnvisie steeds belangrijker. Hoeveel renterisico dekken we straks af voor verschillende generaties? Zijn er verschillen tussen de twee contracten? In hoeverre moeten we nu alvast voorsorteren op de toekomstige invulling? Hoe gaan we om met onderpand, toerekening van beschermingsrendement aan deelnemers, en wie beheert welk deel van de keten? Wat is er nodig qua samenwerking tussen alle stakeholders? Welke informatiestromen zijn er nodig, hoe ziet het operationele model eruit, hoe complex is het en wijkt het af van de standaard?

In dit gesprek wordt u meegenomen in de theorie en praktijk van het opzetten van de nieuwe strategie, governance en infrastructuur.

Partner Webinar 7 september - Robeco

Duurzaamheid in indexbeleggen: Een toekomstgerichte aanpak

Duurzaamheid is een belangrijk thema voor pensioenfondsen. De duurzaamheidsvisie van het pensioenfonds verpakken in een maatwerk index is een van de opties om duurzaam te beleggen. Hoe kun je duurzaamheid efficiënt en toekomstgericht implementeren in een index?

In dit live webinar gaan Joop Huij (Hoofd Sustainable Index Solutions Robeco) en Frank Wirds (Client Portfolio Manager Sustainable Index Solutions) in gesprek over duurzaamheid in indexbeleggen. Zij laten graag zien hoe beleggers ‘sustainable indices’ als duurzaam alternatief voor passief kunnen zien.

Sinds 2015 biedt Robeco maatwerk indexoplossingen aan grote internationale beleggers. Duurzaamheidsintegratie speelde vaak een grote rol in deze oplossingen. 

Het Robeco Sustainable Index Solutions team heeft, in samenwerking met Robeco’s Klimaat- en SDG-specialisten, diverse papers en artikelen  gepubliceerd. De belangrijkste vraagstukken van deze artikelen worden in dit webinar besproken:

  • SDG vs ESG: wat vertelt de markt ons?
  • Klimaat: Zijn CO2 emissie maatstaven toereikend in het onderscheiden van 'Climate Leaders' en 'Climate Laggards'? Een introductie van ‘Climate Beta’, een innovatieve maatstaf voor klimaatrisico
  • Wat zijn de beleggingsimplicaties van duurzaamheidsintegratie voor een passieve indexbelegger?

Partner Webinar 15 juni - Nikko Asset Management

Unlocking the Hidden Value in the Japan of Today

Looking to access the long-term growth potential of Asia, in an increasingly uncertain world? Japan, the world’s 3rd largest economy, is uniquely positioned as a familiar developed market that is reaping the benefit of Asian growth trends, while not being exposed to the same accompanying risks. The Japan of today is not only a conduit to the world’s most dynamic region, but a decade of sustained corporate and stock market reforms is now bearing fruit. This has created a more shareholder-friendly environment that is helping companies deliver vastly improved profit margins thanks to superior technology, stronger corporate governance and – particularly from within the Asia-Pacific region – better economic growth.

Join our upcoming webinar, during which we'll discuss the benefits of investing in Japan and how you can get started on your own journey. John Vail, the Tokyo-based Chief Global Strategist at Nikko Asset Management, will join our conversation to share his insights on Japan’s untapped investment potential.

Partner Webinar 18 mei - Aegon Asset Management

MVB in het nieuwe pensioenstelsel

Het pensioenakkoord en maatschappelijk verantwoord beleggen (MVB), zijn de twee thema’s die bij veel pensioenfondsen nu op tafel liggen. Maar hoe verandert MVB in het nieuwe pensioenstelsel?
Voorkeuren van deelnemers moeten straks directer worden meegenomen. Denk aan het verplichte risicopreferentie-onderzoek. Maar hoe zit dat met de MVB-voorkeuren, moeten deze ook worden uitgevraagd? En moeten deelnemers zelf kunnen kiezen hoever ze hierin gaan?

In dit live webinar nemen Gosse Alserda (Senior Investment Strategist) en Karin Roeloffs (Hoofd Fiduciair Management) van Aegon Asset Management u samen met Mathijs van Dijk, Professor of Finance aan de Rotterdam School of Management en Wetenschappelijk Directeur bij Netspar, mee in de vraagstukken en mogelijkheden rondom MVB in het nieuwe pensioenstelsel. 
 
Thema’s die aan bod komen: de (on)mogelijkheden van ESG-integratie in de nieuwe pensioenregelingen; is actief of juist passief beleid nodig; hoe ziet een ‘groene lifecycle’ eruit?

Partner Webinar 9 maart - BMO Global Asset Management

How to apply Environmental, Social and Governance (ESG) to Residential Strategies?

The integration of ESG is crucial across the investment world, including real estate. Owners and occupiers of real estate are more sophisticated than ever; institutional investors are looking for assets that can demonstrate compliance with all three of the ESG pillars whilst delivering both investment returns and ESG benefits. The ESG agenda reaches beyond the boundaries of the physical building.
During this webinar moderated by Tom JessenIris Schöberl and Angus Henderson from BMO Real Estate (BMO REP) will share their views on how to apply ESG to Residential Strategies, combining theory with and concrete examples.

Target setting, measuring and reporting

During the webinar we will provide our insights into Environmental, Social and Governance (ESG) as an evolving topic within the real estate industry. We will highlight why and how we are applying our ESG principles using the residential sector as an example, and how to decide on ESG objectives. We will share our views in how to measure the progress of ESG integration. How can you proof success? What are challenges. And of course, how to report. We will use actual examples of recent purchases and their rationale.

Should you have any questions you like to have addressed during the webinar, please let us know.

Partner Webinar 18 januari - ACTIAM

SFDR een hoofdpijndossier of een nieuwe stap naar daadwerkelijke verduurzaming?

Waarom dit webinar? 
Pensioenfondsen voelen een toenemende druk, maar ook roeping om een duurzaam beleggingsbeleid te voeren. De Europese Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) geeft hiervoor een aantal richtlijnen waaraan asset owners moeten voldoen. Transparantie, verduurzaming en het tegengaan van greenwashing zijn belangrijke doelen. De invoering biedt kansen, maar is ook complex en niet zonder uitdagingen. Is de SFDR een hoofdpijndossier of een nieuwe stap naar daadwerkelijke verduurzaming?
Pensioenfondsen, verzekeraars en asset managers moeten in ieder geval kleur bekennen – hoe duurzaam willen ze zijn (art. 6, 8 of 9)?  Vervolgens moeten ze rapporteren over onder meer de negatieve impact van beleggingen op mens en milieu. De SFDR zal ongetwijfeld gevolgen hebben voor het beleggingsbeleid zelf en voor het toezicht door de AFM. Dit alles vereist een industrie-brede samenwerking. In dit webinar verwelkomt moderator Tom Jessen de volgende gasten: Peter van den Broeke (AFM), Frank Huitema (Stichting Mediahuis Nederland Pensioenfonds) en Arjan Ruijs (ACTIAM) om te praten over de belangrijkste uitdagingen die SFDR met zich meebrengt. De AFM zal daarbij zeker ingaan op het toezicht in de praktijk. 

Kennis, inzicht en learnings delen.  
Na dit webinar kent u de meest prangende vragen over de SFDR en de antwoorden daarop van onze panelleden. Wat zijn de uitdagingen? Het tijdspad? Zijn er struikelblokken? Is voldoende duidelijk wat de consequenties en voordelen zijn van deze richtlijnen? Welke gevolgen heeft dit voor het risicorendementsprofiel van beleggingsportefeuilles? Helpt het duurzame ambities beter in te vullen? Hoe communiceer je hierover met de deelnemers van pensioenfondsen en zitten polishouders te wachten op meer duurzaamheidsinformatie?