Alle afleveringen van 'Pensioen Pro Partner Webinar'

*De Pensioen Pro Partnerwebinars vallen niet onder verantwoordelijkheid van de redactie van Pensioen Pro

Partner Webinar 16 november 2021

Beleggen in hypotheken in het nieuwe pensioenstelsel? - Nu verkennen!

Het nieuwe pensioenstelsel brengt veel verandering mee voor pensioenfondsen, voor zowel de verplichtingen als de beleggingen. Een van de grootste veranderingen is het vervallen van de VEV restrictie. Verder is er vooral nog veel onzekerheid.

Verkennen is een eerste stap

Ondanks de onzekerheden is het belangrijk vast na te denken over de invulling van de beleggingsportefeuille. Een verkenning met asset managers en adviseurs over de mogelijkheden en onmogelijkheden binnen beleggingsportefeuilles is een eerste stap. Dit biedt de mogelijkheid door kennisdeling creatieve oplossingen te vinden voor deze nieuwe beleggingsvraagstukken. 

Belangrijk om nu al te doen

Een groot aantal Nederlandse pensioenfondsen belegt in hypotheken bij DMFCO. Juist omdat het belangrijk is nu al na te denken over de beleggingsportefeuille organiseren we samen met Pensioen Pro dit webinar. In een ronde tafel setting met aansprekende gasten en gespreksleider gaan we open het gesprek aan over het nieuwe pensioenstelsel en beleggen in hypotheken. Denk hierbij aan vragen als:

“Gaan de wijzigingen in het nieuwe pensioenstelsel, zoals het vervangen van het vereist eigen vermogen door een risicohouding van de deelnemers, betekenen dat pensioenfondsen anders in hypotheken gaan beleggen?”

“Welke rol vervullen hypotheken nu in de portefeuilles van pensioenfondsen? Zal dit veranderen door het nieuwe pensioenstelsel?”

Partner Webinar 4 oktober 2021

Hosting WWF "Our Planet: Too Big To Fail"

Onze economie wordt fundamenteel ondersteund door de stabiliteit en veerkracht van de natuur. Door systemische gebreken van dezelfde economie is deze stabiliteit niet langer gegarandeerd. Daar zijn wij ons steeds meer bewust van. Maar hoe kan de financiële sector de planeet en daarmee haar eigen voortbestaan redden? En wat kunnen wij in Nederland doen? Tijdens de Pensioen Pro Partner Webinar, wordt dit verkend. Gemaakt door de Emmy®️ Award-winnende Silverback Films en WWF ‘Our Planet: Too Big To Fail’ verkent aan de hand van interviews met sectorleiders, de risico’s veroorzaakt door natuurverlies, de impact van huidige investeringen en de rol die de financiële sector kan spelen in het realiseren van een ware duurzame toekomst.

Partner Webinar 29 september 2021

ESG and Emerging Market Debt, een veelbelovende combinatie

Pensioenfondsen zijn wereldwijd op zoek naar rendement. Tegelijkertijd moeten zij rekening houden met het toenemende belang van ESG, gedreven door veranderende beleggersvoorkeuren en regulering zoals de Europese SFDR-richtlijn. In dit opzicht biedt Emerging Market Debt (EMD) volop kansen. Het risico-rendementsprofiel van deze categorie is beter dan veel beleggers zich realiseren. De combinatie met ESG biedt wellicht uitdagingen, maar de voordelen wegen hier ruimschoots tegenop. Twee experts van BMO Global Asset Management, een pionier op het gebied van ESG in opkomende markten, delen graag met u hun ervaring en inzichten over ESG en EMD.

Dit webinar gaat in op de meest relevante vragen over beleggen in EMD binnen een ESG-raamwerk. Wat zijn de uitdagingen en de kansen? Wat is de beste manier om ESG in Emerging Market Debt te implementeren, ook als een Artikel 8 strategie? Hoe kunt u deelnemen aan het groei- en rendementspotentieel van opkomende markten en tegelijkertijd de risico's beheersen? Hoe zit het met de diversificatie als sterke ESG-waarden leiden tot een kleiner beleggingsuniversum? En hoe kunnen we ons het beste voorbereiden op de nieuwe SFDR-richtlijnen in dit segment? 

Partner Webinar 10 mei 2021

Oplopende inflatie en de kansen en bedreigingen voor Nederlandse pensioenfondsen 

Er dreigt een kentering in de wereldwijde inflatietrend. Inflatieprognoses lopen snel op en dat plaatst pensioenuitvoerders voor ingrijpende beslissingen. Inflatie beïnvloedt wereldwijd de rendementen van activa, de lokale inflatie is van groot belang voor het  reële pensioenresultaat. Head of Fixed Income Portfolio Management Gerard Fitzpatrick en investment strateeg Jaap Hoek van Russell Investments geven op 10 mei tips, inzichten en verwachtingen in een Pensioen Pro Partner Seminar over inflatie, de aartsvijand van elke belegger. 

Het seminar zal ingaan op de meest relevante vragen over inflatie. Gaat de aanpak van Covid-19 voor een kentering in inflatie zorgen? Wat is de impact van de snel oplopende inflatieverwachtingen in de Verenigde Staten? Zal Europa spoedig volgen? Hoe zal dit pensioenfondsen in hun wereldwijde obligatieportefeuilles raken en hoe kunnen ze erop inspelen? Moeten ze naast hun tactische ook de strategische asset allocatie aanpassen? Wat is hierbij de invloed van het nieuwe pensioencontract in Nederland?

Partner Webinar 7 juli 2021

Maatschappelijk verantwoord beleggen

Bij veel pensioenfondsen staat maatschappelijk verantwoord beleggen (MVB) centraal. Daarbij moet beleggen niet alleen een goed pensioen opleveren, maar ook een positieve bijdrage leveren aan mens, maatschappij en milieu. 

Maatschappelijk verantwoord beleggen biedt kansen, maar ook uitdagingen. Zo moet er rekening gehouden worden met wet- en regelgeving en de wensen van stakeholders. Een andere uitdaging is het maken van een keuze uit de vele thema’s: de aanpak van het klimaatprobleem, biodiversiteit of de aanpak van armoede. En hoe kan uw pensioenfonds hier dan invulling aan geven? Kortom, het opstellen van een gedegen MVB-beleggingsbeleid is complex. 

Pensioenfonds KPN en Aegon Asset Management, fiduciair manager van het fonds, geven u graag een kijkje in de keuken. Waar liepen zij tegenaan bij de MVB-implementatie? Wat waren de uitdagingen? De (onvermoede) kansen? En wellicht de belangrijkste vraag: hoe zal MVB zich in de komende jaren ontwikkelen?

Caspar Vlaar en Karin Roeloffs u graag bij over hun ervaringen.

Alle afleveringen van 'Pensioen Pro Live'

Hoofdredacteur André de Vos gaat in gesprek met topmensen uit de pensioen- en beleggingswereld. Heeft u een live uitzending gemist? Dan kunt u alle afleveringen hier bekijken. 

Uitzending 23 juni 2021

Rente in het nieuwe stelsel

Ook in het nieuwe pensioenstelsel blijft het renterisico gewoon bestaan. Maar gaan we straks meer of minder renterisico afdekken? Of meer voor ouderen en juist minder voor jongeren? Is dat wel zo logisch als op het eerste gezicht lijkt? En wat moeten fondsen doen met hun renteafdekking in aanloop naar het nieuwe stelsel. Deze en verwante vragen bespreken we in de volgende aflevering van Pensioen Pro Live op woensdag 23 juni, van 14 tot 15 uur.

In deze editie van Pensioen Pro Live: Dominique Dijkhuis, bestuurder bij pensioenfondsen DNB en PMT, Marcel Kruse, Director of Portfolio Solutions bij Milliman, Marcel Lever, adviseur nieuwe pensioenstelsel bij de Pensioenfederatie.

Uitzending 21 april 2021

Beleggen in het nieuwe pensioenstelsel, van lifecycle tot rendementstoedeling

Het nieuwe pensioenstelsel biedt op papier meer beleggingsvrijheid, als de deelnemer het wil, en afhankelijk van de keuze van het contract. Maar wat is in de praktijk het verschil tussen lifecycle en rendementstoedeling en hoe zit het met illiquide beleggingen? En moeten pensioenfondsen in de transitiefase al actie ondernemen in de beleggingsportefeuille? 

In deze editie van Pensioen Pro Live: Suzanne van de Bor, Senior Investment Manager bij DNAPF, Pieter Westland, hoofd Investment Strategy bij Blue Sky Group en Anton Wouters, Senior Client CIO Nederland bij BNP Paribas Asset Management.

Uitzending 24 maart 2021

Het Nieuwe Contract vs Verbeterde Premieregeling

Wat gaat het worden? Het nieuwe contract, de verbeterde premieregeling of toch maar allebei? Er is veel discussie over de twee contracten in het nieuwe stelsel. Zijn er wel echte verschillen? En hoe belangrijk zijn die bij de keuze die sociale partners en fondsen moeten maken? Hoe onderscheidend zijn zaken als solidariteitsreserve, rendementstoedeling en keuzemogelijkheden?

Daarover gaan hoofdredacteuren André de Vos en Maarten van Wijk in deze editie van Pensioen Pro Live in gesprek met Dick Boeijen, actuaris bij PGGM, Agnes Joseph, actuaris bij Achmea Pensioenservices en Reiniera van der Feltz, uitvoerend bestuurder bij SBZ Pensioen.

Uitzending 24 februari 2021

Invaren in het nieuwe stelsel, de haken en ogen

Pensioen Pro besteedt uitgebreid aandacht aan de wetgeving voor het nieuwe pensioenstelsel. Op 24 februari gaan we in een speciale aflevering van Pensioen Pro Live uitgebreid in op de discussie rond het invaren van oude rechten. Is de nieuwe wetgeving duidelijk en uitvoerbaar, welke vragen leven er bij de pensioensector en is eerlijk en evenwichtig invaren voor iedereen eigenlijk geen utopie?

Over deze vragen discussiëren we met onder meer Casper van Ewijk (emeritus hoogleraar economie, UvA), Eline Lundgren (voorzitter pensioenfonds Landbouw) en Nicolette Opdam (partner/advocaat financial services bij HVG Law). 

De discussie wordt geleid door André de Vos en Maarten van Wijk. Kijkers kunnen via de chat meepraten en vragen stellen.

Uitzending 30 september 2020

Liability Driven Investment

De contouren van het nieuwe pensioenstelsel liggen vast. We gaan van een uitkeringsstelsel naar een premiestelsel. Geen gegarandeerd pensioen meer, maar meer risico nemen voor hogere uitkeringen. Wat betekent dat voor Liability Driven Investment? Als er geen harde verplichtingen zijn, is LDI dan nog wel nodig? En in welke vorm? Rente zal altijd een rol spelen bij pensioen, maar misschien vergt het nieuwe stelsel een heel andere benadering van (rente)risico’s afdekken.

Daarover gaat hoofdredacteur print & events André de Vos in deze editie van Pensioen Pro Live in gesprek met Arnoud Boot, hoogleraar Corporate Finance en Financiële Markten aan de Universiteit van Amsterdam, Linda Gastelaars, actuaris en bestuurslid bij pf Staples, Cosun en Citigroup en Arthur Stroij, LDI Client Portfolio Manager bij BMO Global Asset Management.

Uitzending 10 september 2020

China - Fixed Income

Pensioenfondsen kunnen de tweede economie ter wereld niet negeren, ook niet bij hun vastrentende portefeuille. Maar hoe beleg je in Chinese obligaties? Waar liggen de kansen en hoe kun je die als pensioenbelegger benutten? En tegelijk, wat betekenen de handelsoorlog en toenemende belangstelling voor esg-factoren voor beleggen in China?
Daarover gaan we in deze editie van Pensioen Pro Live in gesprek met Sandor Steverink, hoofd treasuries bij APG, Mary Pieterse-Bloem, hoogleraar financiële markten Erasmus Universiteit en verbonden aan ABN Amro private banking en Vanessa Chan, Asian fixed income investment director bij Fidelity. Deze Pensioen Pro Live is in het Engels en wordt gepresenteerd en geleid door Maaike Veen.

Uitzending 2 september 2020

In gesprek met Wouter Koolmees

De minister van Sociale Zaken gaat in gesprek met hoofdredacteuren André de Vos en Maarten van Wijk en beantwoordt vragen van Pensioen Pro-lezers over het nieuwe pensioencontract.

Uitzending 1 juli 2020

Spreiding in tijden van crisis

Spreiding, nooit al je eieren in één mandje. Het motto van elke belegger, ook pensioenfondsen. Maar brengt die spreiding wel wat ervan wordt verwacht? Tijdens crisissituaties blijken verschillende beleggingscategorieën toch meer gecorreleerd dan vooraf was doorgerekend, en dat is nu net niet de bedoeling. Moeten we anders spreiden?

In deze derde uitzending gaat hoofdredacteur print & events André de Vos in gesprek met Dirk Broeders (Universiteit Maastricht, DNB), Karin Merkus (Rabobank Pensioenfonds) en Jaap Willems (Franklin Templeton).

Uitzending 3 juni 2020

Naar een nieuw strategisch beleggingsbeleid?
De extreem lage rente was al een feit, maar nu komt daar een onvoorspelbare economie bij. Welke beleggingscategorieën en regio’s bieden het meeste perspectief, hoe zit het met de inflatie? En hoe kan een pensioenfonds in zijn ALM-studie anticiperen op alle verschillende scenario’s?

We spraken met Anne Gram (toezichthouder en adviseur), Hartwig Liersch (PMT) en Jitzes Noorman (Senior Delegated CIO, BMO Global Asset Management)

Uitzending 14 mei 2020

Beleggen tijdens en na corona: welke keuzes moeten er worden gemaakt?
We spraken met Hedwig Peters (pensioenfondsbestuurder), Jaap van Dam (PGGM) en Hanneke Veringa (Axa Investment Managers)

Alle afleveringen van 'Pensioen Pro in Gesprek'

Het coronavirus heeft de wereld in een ongekende crisis gestort. Dat raakt ook de pensioensector hard: van dalende beurzen, tot hele sectoren die in betaalproblemen raken, tot de uitdaging om een uitvoeringsorganisatie draaiend te houden terwijl iedereen thuis werkt.

In de nieuwe serie Pensioen Pro In Gesprek interviewt André de Vos prominenten in de pensioensector: economen, bestuurders, toezichthouders, juristen, actuarissen, enzovoort. In video-interviews geven zij hun inzichten in de dilemma's die iedereen bezighouden in deze uitzonderlijke tijden.