You can toggle the language settings by clicking 'taal' in the menu at the top of the page.

Het Pensioen Pro Jaarcongres & Awards 2024 worden volgend jaar gehouden op dinsdag 18 juni in Amsterdam.

Klik op de knop hieronder voor het juryrapport met de Thought Leadership pagina's van dit jaar.

Pensioen Pro Awards 2023

In 2023 worden voor de tiende keer de jaarlijkse vakprijzen uitgereikt voor uitblinkers, doordenkers en baanbrekers in de pensioensector. Die tiende jaarlijkse prijsuitreiking is meer dan een feestelijke gelegenheid. De pensioensector staat voor uitdagingen. Gerichte kennisdeling en het innovatief vermogen van de sector waren nog nooit zo belangrijk. En dat is nu precies waar de Pensioen Pro Awards voor staan. 

Uiteraard is het daarbij van het grootste belang dat de beoordeling van de inzendingen volstrekt objectief gebeurt. Alle inzendingen worden zorgvuldig gescreend door onze awards-redactie en doorgestuurd naar de onafhankelijke vakjury zonder tussenkomst van derden. Sponsors van de Awards hebben dan ook geen enkele invloed op het jureringsproces.

Met deze vakprijzen worden innovaties en ‘best practices’ voor het voetlicht gehaald, weten partijen in het pensioenveld elkaar te inspireren en krijgt kennisdeling een stimulans. Op een onafhankelijke, objectieve manier. En daar gaat het om.

Categorieën

Gouden Awards:

 • Pensioenfonds van het jaar (Publieksprijs)
 • Uitzonderlijke bijdrage aan de sector (hiervoor kunt u niet nomineren)

Zilveren Awards:

 • Beste pensioenfonds > €5mrd
 • Beste pensioenfonds < €5mrd

Thema Awards:

 • Verantwoord Beleggen/ESG
 • Innovatie
 • Communicatie
 • Vermogensbeheer
 • Diversiteit, Inclusie & Governance
 • Langetermijnbelegger van het jaar
 • Pensioenfondsen en vergelijkbare not-for-profit pensioenorganisaties komen in aanmerking voor een Award. Zij kunnen zichzelf kandidaat stellen of door anderen worden genomineerd. Nominaties worden vertrouwelijk behandeld.
   
 • Nomineren kon tot 4 mei.
   
 • Kandidaten kunnen meedoen met meerdere inzendingen en in meerdere categorieën.
   
 • Alleen nieuwe inzendingen worden geaccepteerd. U kunt dus niet meedoen met een inzending van (een) vorig jaar.
 • De Award in de categorie ‘uitzonderlijke bijdrage aan de sector’ wordt toegekend aan een persoon (dus niet een instelling) op voordracht van de jury.
   
 • Alle andere categorieën staan uitsluitend open voor instellingen (dus niet voor personen).
   
 • Een deskundige vakjury selecteert de winnaars van de thema- en zilveren awards.
   
 • De jury stelt tevens uit alle inzendingen een shortlist samen van 3 pensioenfondsen die in aanmerking komen voor de publieksprijs. Lezers van FD en Pensioen Pro en luisteraars van BNR kiezen hieruit de winnaar van de Gouden Award voor ‘Pensioenfonds van het Jaar’.

Gouden Awards

 • Pensioenfonds van het jaar (publieksprijs) 
  De vakjury selecteert uit het totaal van alle inzendingen een shortlist van 3 kandidaten die zich ofwel in meerdere categorieën onderscheiden, ofwel op één of enkele punten sterk excelleren. Lezers van Pensioen Pro en het Financieele Dagblad en luisteraars van BNR kiezen hieruit een winnaar.
 • Uitzonderlijke bijdrage aan de sector 
  Toegekend aan een persoon die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor de pensioensector en/of het pensioenstelsel, hetzij in het afgelopen jaar, hetzij over een langere periode (‘oeuvreprijs’).

Zilveren Awards

De onderscheidingen voor beste pensioenfonds groter dan/kleiner dan €5 mrd worden toegekend op basis van excellentie – bijvoorbeeld in beleid, performance, governance, communicatie, klantgerichtheid – in de peer groep van vergelijkbare fondsen.

Thema Awards

 • Verantwoord Beleggen/ESG
  Deze prijs wordt toegekend aan een kandidaat die op uitmuntende wijze ESG-factoren meeweegt/integreert en een helder ESG-beleid voert in strategie en beleggingspraktijk. 
   
 • Innovatie
  Met deze onderscheiding bieden we erkenning aan ‘thought leadership’ en een voortrekkersrol in een tijd van ingrijpende veranderingen en fundamentele vraagstellingen ten aanzien van het Nederlandse pensioenstelsel.
   
 • Communicatie
  Biedt erkenning aan een kandidaat die zich onderscheidt met de meest navolgenswaardige en klantgerichte communicatie.
 • Vermogensbeheer
  Deze prijs wordt toegekend op grond van benadering/invulling van het vermogensbeheer die op voorbeeldige wijze beantwoordt aan de behoeften en doelstellingen van het fonds, bijvoorbeeld in termen van risico, rendement, kosten, transparantie, et cetera.
   
 • Diversiteit, Inclusie & Governance
  Wordt uitgereikt aan een pensioenorganisatie die aantoonbaar werk maakt van de kwaliteit van de governance en van diversiteit en inclusie in het (pensioen)bestuur. De jury kijkt hierbij naar concrete stappen om de governance naar een hoger plan te tillen, en naar verscheidenheid in brede zin, van jong/oud, man/vrouw en achtergrond, tot verscheidenheid in denk- en zienswijze.
   
 • Langetermijnbelegger van het jaar 
  Biedt erkenning voor beleggingsstrategieën met een langetermijn focus die zowel een financieel als maatschappelijk rendement opleveren.

Waar vindt de prijsuitreiking dit jaar plaats?

Dit jaar vindt de prijsuitreiking plaats op donderdag 15 juni in De Rode Hoed, Keizersgracht 102, in Amsterdam.

 

Hoe worden de winnaars verkozen?

Een deskundige vakjury selecteert de winnaars in de verschillende categorieën, en een shortlist voor de Gouden Award voor ‘Pensioenfonds van het Jaar’. Lezers van FD en Pensioen Pro en BNR luisteraars kiezen hieruit de winnaar.

Wie komen er in aanmerking voor een prijs?
 
Pensioenfondsen en vergelijkbare not-for-profit pensioenorganisaties komen in aanmerking voor een Award. Zij kunnen zichzelf kandidaat stellen of door anderen worden genomineerd. Nominaties worden vertrouwelijk behandeld. U kunt nomineren door op bovenstaande knop 'Nomineren' te klikken. Desgewenst kan maximaal 1 pagina aan ondersteunend materiaal mee worden gestuurd.

Mede mogelijk gemaakt door:

Hoofdsponsor

Sponsors Awards

Sponsortafels