Dagprogramma's

De gasmarkt bevindt zich in een ongekende geopolitieke perfect storm. Hoe gaan Nederland en Europa komende winter in? Wat gebeurt er op langere termijn om de leveringszekerheid te blijven waarborgen? En wat betekent het nu Gazprom geen gas meer levert aan GasTerra?

Een dag over Warmte & Besparing. Met de torenhoge energieprijzen lijkt besparing eindelijk serieus te worden genomen. Ondertussen staan de gemeentelijke warmtevisies op papier, maar hoe worden die in praktijk gebracht?

Het recente streven naar energieonafhankelijkheid vraagt om nog verdere opschaling en versnelling van hernieuwbare-elektriciteitsproductie, maar hoe krijgt dat vorm en welke obstakels en flessenhalzen zijn er, bijvoorbeeld op het gebied van leveringszekerheid of congestie?

Op deze afsluitende dag kijken we hoe het Nederlandse energiesysteem voorbij de grenzen van de energiedrager klaargemaakt kan worden voor de toekomst.