Focuscongres 2024

Invaren voor beginners

Op 1 januari 2025 gaan de eerste Nederlandse pensioenfondsen over naar het nieuwe stelsel. Een immense operatie waarbij miljarden van collectieve potten naar individuele pensioenvermogens verkassen. Hoe doen fondsen dat? Wie krijgt wat en wat vertel je daarover aan de deelnemer? Is de automatisering er klaar voor? En uiteraard: wat betekenen de Haagse plannen voor de transitie? Op het Pensioen Pro Focuscongres op 20 maart in Zeist wordt u bijgepraat.

Woensdag 20 maart 2024
Hotel Theater Figi, Het Rond 2, 3701 HS Zeist

Programma

10:45 - 11:15 Inloop en koffie

Workshop

Invaarcommunicatie

Pensioenfondsen moeten hun deelnemers vertellen wat er aan hun pensioen verandert op moment van invaren in het nieuwe stelsel. Maar wat vertel je de deelnemer? Welke scenario’s en bedragen zijn verplicht, wat is behapbaar? En welke communicatiemiddelen zet je daarbij in?

Met Margreet Teunissen, pensioenfondsbestuurder bij o.a. Pf Bibliotheken; Marjan Krol, consultant pensioencommunicatie, TKP; Bas Werker, Professor of Finance and Econometrics, Universiteit Tilburg, Netspar en Ronald Kerkhof, Customer Communications Director, Smart Communications 

12:00-13:00
Registratie en lunch
 

13:00
Opening
André de Vos, hoofdredacteur print en events Pensioen Pro

13:05-13:35
Keynote 

En? Leefden ze nog lang en gelukkig?

De een geeft een 8 aan zijn leven, de ander een 5. Aan de hand van data van het Nederlands Tweelingen Register laat Meike Bartels zien dat verschillen in geluksgevoel voor een deel komen doordat mensen genetisch van elkaar verschillen. Groot internationaal onderzoek bevestigt dat. Betekent dat dat we niets aan geluk kunnen veranderen, of kun je geluk trainen? En waarom is de overstap van een ‘wellbeing society’ (met geluk als ultieme uitkomst) naar een ‘society based on wellbeing’ (waar we bij geluksgevoel beginnen) belangrijk?

Spreker:Geluksprofessor’ Meike Bartels, VU Amsterdam

13:35-13:55
Presentatie

Wat vindt de deelnemer van de pensioentransitie?

Lifetri deed onderzoek naar hoe de gemiddelde Nederlandse pensioendeelnemer het oude en nieuwe pensioensysteem beleeft en presenteert de kakelverse resultaten. Hoe zit het met vertrouwen? Hoe speelt het politieke sentiment hierin mee? Hoe verschillen generaties qua beleving? En wat kunnen wij daarmee als pensioensector?

Sprekers: Arno Onsman en Chrisly Molenschot van Lifetri

13:55-14:15
Presentatie
Invaren: de juridische knelpunten

De juridische vereisten en knelpunten ten aanzien van het besluit tot invaren. Welke geschillen worden voorzien en hoe haalbaar worden eventuele gerechtelijke procedures ingeschat? Wat kunnen fondsbestuurders en andere stakeholders doen om gerechtelijke procedures te voorkomen of juridische risico’s te beperken? 

Spreker: Pauline Bakker, advocaat Pensioenrecht bij Baker McKenzie

14:50-15:20
Pauze

15:20-15:50
Keynote presentatie

Een soepele transitie: eerste observaties bij invaarmeldingen

De eerste invaarmeldingen zijn binnen, hoe loopt het proces tot nu toe en wat kunnen DNB en pensioenfondsbestuurders hiervan leren?

Spreker: Hans de Boer, afdelingshoofd toezicht invaarbesluiten, DNB

15:50-16:10
Presentatie

Buy-Out, Time-Out, Opt-Out

Van buy-out tot opt-out: een alternatief voor deelnemers die niet kunnen of willen invaren.

Spreker: Lennaert van Anken, Directeur Buy-outs en Business Development, Athora Netherlands

16:10-16:35
Pauze

16:35 – 17:35
De vroege vogels 

Inleiding

De tussenstand op de transitiekalender
Spreker: Arno IJmker, partner Eraneos

Paneldiscussie

Praktijkervaringen van pensioenfondsen die als eerste overgaan naar het nieuwe stelsel.

Met bestuurders van diverse pensioenfondsen die per 1-1-25 overgaan: Peter Mannaert, pensioenfonds Bakkers; Petra de Bruijn, Oak Pensioen; Danse Sonneveld, pensioenfonds Dierenartsen; Hermien Wiselius, PWRI en regeringscommissaris transitie pensioenen Fieke van der Lecq.

17:35-17:55
De Haagse plannen: Interview met Agnes Joseph, Tweede Kamerlid, NSC, (onder voorbehoud)

17:55-18:00
Slotakkoord

Hoe pensioen belangrijker wordt als arbeidsvoorwaarde door de Wtp

Door Rosa d’Adelhart Toorop, Beleidssecretaris Pensioenen bij VNO-NCW en MKB-Nederland

18:00
Netwerkborrel

Hoofdsponsor:

Sponsors: