Dagprogramma's

Op de Warmtedag belichten we enkele actuele en relevante ontwikkelingen. Welke rol kan geothermie spelen bij (met name) gebouwverwarming? Welke obstakels zijn er, wat is het potentieel en hoe boren we dat aan? En hoe komt de marktordening eruit te zien? De Wet collectieve warmtevoorziening is vooralsnog niet in de Tweede Kamer behandeld, mede door een verschil van inzicht tussen rijk en gemeenten. Ook infrastructuur komt aan bod. Wie gaat deze aanleggen, beheren en exploiteren? 

14.30
Aftrap door Roelof Hemmen en Wouter Hylkema

14.35
Programmaonderdeel 1:
Geothermie
Met de volgende sprekers:
          
Marit Brommer (Algemeen directeur, International Geothermal Association)
          Jilles van den Beukel (Auteur, Trilemma)
          Jan Willem Rosingh (Directeur/oprichter, Perpetuum Energy Partners)

15.35
Programmaonderdeel 2:
Marktordening
Met de volgende sprekers:
          
Marjolein Dieperink (Advocaat/partner, AKD Benelux Lawyers)
          Ernst Japikse (CEO, Ennatuurlijk)
          Lot van Hooijdonk (Wethouder, Gemeente Utrecht)
          

16.35
Programmaonderdeel 3:
Infrastructuur
Met o.a. de volgende sprekers:
          
Guido Custers (Projectdirecteur, WarmtelinQ)
          Manja Thiry (Directeur Business Development, Eneco)
          David Peters (Chief Transition Officer, Stedin)
          

17.25
Afsluiting

17.30
Borrel

Een dag over infrastructuur. Op ieders lijstje met no regret-investeringen staat een waterstofbackbone. Maar hoe realiseer je deze infrastructuur tijdig en doelmatig? Het net-op-zee komt aan bod, nu in 2030 niet 11 GW maar 21 GW aan offshore windparken moet verrijzen. Aan bod komen aanlanding, energie-eilanden, windconnectors en andere infrastructurele hoogstandjes. Tot slot richten we de blik op CCS en CO2-transport. Wordt Nederland een CO2-sink en welke kansen en bedreigingen biedt dit? Willen we Duitse CO2 gaan opslaan in NL?

14.30
Aftrap door Roelof Hemmen en Wouter Hylkema

14.35
Programmaonderdeel 1:
Net op zee
Met o.a. de volgende sprekers:
          
Manon van Beek (CEO, Tennet)
          Hans Cleijne (Principal Consultant Wind Energy, DNV)
         

15.35
Programmaonderdeel 2:
Waterstof-backbone
Met o.a. de volgende sprekers:
          
Laetitia Ouillet (Senior associate, e-Risk Group)
          Helmie Botter (Manager Business Development Hydrogen, Gasunie)
                    

16.35
Programmaonderdeel 3:
CO2
Met o.a. de volgende sprekers:
          
Jacob Limbeek (Directeur, Ocap)
                 

17.25
Afsluiting

17.30
Borrel

Over marktinrichting en financiering. Kunnen de klimaatambities binnen de energy-only-markt gerealiseerd worden, en zo ja, welke aanpassingen zijn dan nodig? Of is het antwoord nee, en wat zijn dan de alternatieven voor het huidige marktmodel? Dat flexibiliteit een grote rol toebedeeld krijgt in de toekomstige elektriciteitsmarkt is duidelijk, maar er is nog veel te zeggen over de manier waarop dit het beste invulling kan krijgen. En er zijn nog vele miljarden nodig om de energietransitie vlot te trekken, maar veel investeringen kennen een onzekere businesscase. Hoe komt de financiering rond?

14.30
Aftrap door Roelof Hemmen en Wouter Hylkema

14.35
Programmaonderdeel 1:
Marktmodel
Met o.a. de volgende sprekers:
          
Martijn Duvoort (directeur Energiemarkten en Strategie, DNV)
          Maarten Abbenhuis (COO, Tennet)
          Alex Kaat (Auteur, Trilemma)
          

15.35
Programmaonderdeel 2:
Flexibiliteit
Met o.a. de volgende sprekers:
          
Daan Schut (Chief Transition Officer, Alliander)
          Paul Giesbertz (Auteur, Trilemma)
                    

16.35
Programmaonderdeel 3:
Financiering
Met o.a. de volgende sprekers:
          
Hoyte Duyster (Associate Partner, Kalavasta)
          Arnold Mulder (Sector Banker Energy, ABN Amro)
                    

17.25
Afsluiting

17.30
Borrel

De industrietransitie. Zowel links als rechts in het politieke spectrum klinken geluiden over ‘groene industriepolitiek’. Inspelend op de politieke situatie begin december wordt dit verder uitgediept. En Elektrificatie vraagt veel van zowel industrie, energieproducenten en infrastructuur. Hoe kan deze driehoeksverhouding tijdig gestalte krijgen? Leidend in de benadering van de industrie blijft de zogenoemde tonnenjacht. We bespreken het ETS, het carbon border adjustment mechanism, nationale CO2-heffingen en andere CO2-beprijzing.

14.30
Aftrap door Roelof Hemmen en Wouter Hylkema

14.35
Programmaonderdeel 1:
Groene industriepolitiek
Met onder de sprekers:
          
Silvio Erkens (Tweede Kamerlid, energiewoordvoerder, VVD Tweede Kamerfractie)
              

15.35
Programmaonderdeel 2:
Elektrificatie
Met onder de sprekers:
          
Carolien Gehrels (European Director Big Urban Clients, Arcadis)
                    

16.35
Programmaonderdeel 3:
CO2-beprijzing
Met onder de sprekers:
          
Margriet Kuijper (Consultant, MKC Tynaarlo)
          Jos Cozijnsen (Carbon specialist, Climate Neutral Group)
                    

17.25
Afsluiting

17.30
Borrel