Programmaonderdeel 1:
Geothermie

Jilles van den Beukel
Trilemma
Auteur

Jilles van den Beukel is geofysicus en werkte ruim 25 jaar voor Shell. Van 2005 tot 2012 werkte hij voor NAM aan gasvelden op de Noordzee. Sinds zijn vroege pensionering in 2016 publiceert Jilles regelmatig over de olie- en gasindustrie. In 2019 trad hij toe tot het auteurscollectief van de tweewekelijkse expertuitgave over energie Trilemma.

Marit Brommer
International Geothermal Association
Algemeen directeur

Marit Brommer is sinds april 2017 directeur van de International Geothermal Association, de wereldwijde organisatie van geothermiespecialisten. Brommer werkte daarvoor onder meer bij Shell en Total aan exploratie en productie van olie en gas. Ze studeerde Technische Aardwetenschappen aan de TU Delft.

 

Jan Willem Rösingh
Perpetuum Energy Partners
Directeur/oprichter

Haagse Aardwarmte aandeelhouder Jan Willem Rösingh heeft Mining and Petroleum Engineering gestudeerd aan de TU Delft en heeft een MBA van het IMD te Lausanne. Hij heeft vele jaren ervaring in zowel bouw- als financiële dienstverlening. De laatste acht jaar is Rösingh actief binnen de aardwarmtesector, waar hij als aandeelhouder en directielid van Haagse Aardwarmte, aan het pionieren is in met Aardwarmte in de gebouwde omgeving en de combinatie van deze ervaring goed kan inzetten.

Programmaonderdeel 2:
Marktordening

Marjolein Dieperink
AKD Benelux Lawyers
Advocaat/partner

Marjolein Dieperink advocaat en partner bij AKD Benelux Laywers met een focus op de energiesector en energieprojecten. Ze heeft ruime ervaring met warmteprojecten en -netwerken en sectorspecifieke wetgeving zoals de Warmtewet. Op Energeia staat een ingezonden brief van haar hand over hoe het vastgelopen overleg over de Warmtewet kan worden vlotgetrokken.

Lot van Hooijdonk
Gemeente Utrecht
Wethouder

Lot van Hooijdonk is sinds 2014 namens GroenLinks wethouder in de gemeente Utrecht. Haar portefeuille beslaat Verkeer, Mobiliteit, Energie en Milieu. Voor haar wethouderschap was Van Hooijdonk adjunct-directeur Natuur en Milieufederatie Utrecht. 

Ernst Japikse
Ennatuurlijk
CEO

Ernst Japikse is sinds maart 2020 algemeen directeur bij Ennatuurlijk. Japikse heeft daarvoor diverse rollen vervuld, veelal met een maatschappelijke relevantie. Zo was hij bij de Nederlandse Spoorwegen als Directeur Klantenservice betrokken bij het bevorderen van duurzame mobiliteit en daarmee het beperken van de CO2-uitstoot. Daarnaast is Japikse actief geweest bij Alliander, Stedin en BAM, waar hij betrokken was bij de energietransitie. En vanuit zijn functie bij AEB (Afval Energie Bedrijf te Amsterdam) richtte Japikse zich op circulariteit.

Programmaonderdeel 3:
Infrastructuur

Guido Custers
WarmtelinQ
Projectdirecteur

Guido Custers is namens Gasunie directeur WarmtelinQ, het grootschalige warmtedistributieproject dat door de gasnetbeheerder wordt uitgevoerd. Hiermee moet restwarmte uit de Rotterdamse haven naar huiskamers in onder meer Den Haag, Delft en Leiden worden gebracht. Eerder werkte Custers onder meer bij Energie-Nederland, Essent en Delta.

David Peters 
Stedin
Chief Transition Officer

David Peters is sinds 2018 chief transition officer bij Stedin. Sinds mei 2015 was hij directeur strategie bij de netbeheerder en verantwoordelijk voor strategie en innovatie. Tot mei 2015 werkte hij bij Boston Consulting Group in binnen- en buitenland aan strategie- en organisatievraagstukken, met name in de energiesector. In 2006 was hij lid van de Nationale Denktank. Hij studeerde Technische Natuurkunde aan de TU Eindhoven en Toegepaste Ethiek aan de Universiteit van Leuven.

Manja Thiry
Eneco
Directeur Warmte

Manja Thiry is sinds begin 2019 directeur warmte bij Eneco. Zij kwam van warmtenetbedrijf Ennatuurlijk, waar zij verantwoordelijk was voor zowel de operatie van het warmtebedrijf, als business development van warmtenetten in Noord-Brabant. Bij Eneco richt Thiry zich op de versnelling van de verduurzaming van Nederlandse woonwijken, samen met belanghebbenden zoals woningcorporaties, gemeentes en burgerinitiatieven.

Programmaonderdeel 1:
Net op zee

Manon van Beek
Tennet
CEO

Manon van Beek is sinds september 2018 CEO van transmissienetbeheerder Tennet. Van Beek werkte daarvoor 22 jaar bij zakelijke dienstverlener Accenture in diverse functies. In 2013 werd Van Beek landenmanager voor Accenture Nederland, een positie waarin ze sterke nadruk legde op innovatie en digitale transformatie. Van Beek studeerde Business Economics aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Hans Cleijne
DNV
Principal Consultant Wind Energy

Hans Cleijne werkt als Principal Consultant Windenergie bij DNV. Hij is nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van offshore windenergie in Nederland. Als mede-auteur van o.a de North Sea Energy Outlook is hij betrokken bij de ruimtelijke ontwikkeling en de systeeminpassing van het net op zee. Cleijne studeerde Natuurkunde aan de TU Eindhoven.

Steven Engels
Ørsted
Algemeen directeur Benelux

Huidig algemeen directeur Benelux van Ørsted Steven Engels wordt als aanstaand directeur Waterstof verantwoordelijk voor het verder ontwikkelen van de waterstofambities in de Benelux van het Deense bedrijf. Hij gaat zich fulltime richten op de ontwikkeling van nieuwe projecten en business en wordt ook programmadirecteur voor het SeaH2Land-project. 

Programmaonderdeel 2:
Waterstof-backbone


Remko Bos
ACM
Directeur Energie

Remko Bos is econoom en sinds april 2013 directeur Energie bij de Autoriteit Consument en Markt. Hij was van 2005 tot 2013 afdelingshoofd bij de OPTA. Eerst van de afdeling Markten en daarna bij de afdeling Consument, Nummers en Bestuur. Eerder werkte hij onder andere bij het ministerie van Economische Zaken en de Nederlandse Mededingingsautoriteit (een voorloper van de ACM).

Helmie Botter
Gasunie
Manager Business Development Hydrogen

Helmie Botter is Manager Business Development Waterstof bij Gasunie en in die rol verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de waterstofactiviteiten van Gasunie in Nederland en Duitsland. Ze werkt sinds 2002 bij Gasunie en heeft onder meer diverse financiële functies vervuld, waaronder die van financieel manager bij Gasunie Duitsland. Van 2017 tot 2020 was Botter Manager Commercial and Regulatory Affairs bij Gasunie Transport Services. In die rol was onder meer betrokken bij de (versnelling van de) afbouw van de Groningse aardgaswinning. Botter studeerde economie aan de Rijksuniversiteit Groningen, waarvan ze sinds 2017 in de Adviesraad van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde zit.

Laetitia Ouillet
e-Risk Group
Senior associate

Laetitia Ouillet is senior associate bij eRiskgroup en voorzitter van de landelijke energiecooperatie de Windvogel. Eerder was ze directeur strategic area energy bij de TU/e en werkte ze als directeur strategie bij Eneco.

Programmaonderdeel 3:
CO2

Jacob Limbeek
Ocap
Directeur

Al tijdens zijn studie Technische Natuurkunde aan de Universiteit Twente had Jacob Limbeek (1972) een ideaal: zijn technische kennis inzetten om innovatieve oplossingen voor onze milieuproblematiek te bedenken. Al ruim 20 jaar brengt Limbeek dat ideaal in de praktijk bij Ocap, dat CO2 van de industrie naar de glastuinbouw brengt, wat jaarlijks meer dan een halve megaton CO2-uitstoot bespaart. De grootste drempel voor het hergebruiken van (veel meer) CO2 is nu de complexe (inter)nationale wet- en regelgeving, meent Limbeek.

Michèlle Prins
Natuur & Milieu
Programmaleider Duurzame Industrie

Michèlle Prins is programmaleider Duurzame Industrie bij Natuur & Milieu. Zij houdt zich bezig met het aanjagen en versnellen van het benodigde beleid en oplossingen voor industriële transformatie om klimaatverandering tegen te gaan, zoals circulariteit, elektrificatie en de opschaling van groene waterstof. Namens de samenwerkende milieuorganisaties nam zij deel aan de Industrietafel tijdens de onderhandelingen voor het Klimaatakkoord.

Berte Simons

Energie Beheer Nederland (EBN)
Programma manager CCUS

Berte Simons is sinds begin 2021 programma manager CCUS bij Energie Beheer Nederland (EBN). Bij EBN stuurt Berte het thema aan dat zich bezighoudt met de verdere ontwikkeling van CO2-afvang en -opslag. Zo is EBN onder meer actief betrokken bij de projecten Porthos en Aramis.  Hiervoor was Simons ruim 15 jaar werkzaam voor RoyalHaskoningDHV. Zij vervulde hier verschillende functies, waaronder Business Unit Director Mining and Heavy Industry en Director Digital Services Maritime & Aviation. 

Programmaonderdeel 1:
Marktmodel

Maarten Abbenhuis
Tennet
COO

Maarten Abbenhuis is COO van transmissienetbeheerder Tennet. Hij nam begin dit jaar het stokje over van Ben Voorhorst. Abbenhuis heeft in verschillende managementfuncties jarenlang ervaring opgedaan binnen TennetVoor hij toetrad tot de raad van bestuur was hij verantwoordelijk voor het "kloppend hart" van Tennet, te weten de afdeling System Operations voor Nederland en Duitsland.

Martijn Duvoort
DNV
Directeur Energiemarkten en Strategie

Martijn Duvoort is sinds 2017 directeur Energiemarkten en Strategie bij DNV, waar hij acht jaar werkzaam is. Duvoort assisteert de industrie in Noordwest-Europa, het Midden-Oosten en Afrika bij onderwerpen die verband houden met energiestrategie, markteconomie en decarbonisatieprojecten.

Alex Kaat 
Trilemma
Auteur

Alex Kaat startte in 2019 zijn eigen bedrijf in public affairs en communicatie met een focus op energievraagstukken. Hij heeft twintig jaar ervaring in belangenbehartiging en communicatiewerk voor diverse bedrijven, ngo's, politiek en overheid. Werkgevers waren onder meer energiebedrijf Eneco en politieke partij GroenLinks. Tegenwoordig rekent hij onder meer Holland Solar en H2Platform tot zijn opdrachtgevers. Sinds medio 2019 is Alex ook co-auteur van Trilemma.

Programmaonderdeel 2:
Flexibiliteit

Chiel Bakker

VEMW

Beleidsadviseur

Chiel Bakker is sinds 2018 werkzaam bij de VEMW. Als beleidsadviseur behartigt hij de belangen van grootverbruikers op het gebied van betaalbaarheid, betrouwbaarheid en duurzaamheid van het energiesysteem. Met een achtergrond in Europees en internationaal recht specialiseert hij zich in elektriciteitsonderwerpen, uiteenlopend van de regulering van netwerken tot de methoderegulering en bescherming van derdentoegang. 

Paul Giesbertz 
Trilemma
Auteur

Paul Giesbertz werkt sinds 2021 bij Energie-Nederland als Programma Manager Marktwerking Elektriciteit en Marktintegratie. Daarvoor werkte hij bij Statkraft Markets, waar hij verantwoordelijk was voor regelgevingsaangelegenheden in continentaal Europa met de nadruk op Duitse en EU-ontwikkelingen. Daarvoor werkte hij bij de Energiekamer van de NMA (voorloper van de ACM), KEMA Consulting (nu DNV) en SEP. Giesbertz is sinds de start van Trilemma vaste auteur van deze tweewekelijkse uitgave.

Pallas Agterberg
Alliander
Directeur strategie

Pallas Agterberg is directeur strategie bij Alliander, waar zij al sinds 2008 werkt. Daarvoor was zij verandermanager bij Nuon. Agterberg is sinds 2020 lid van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur. Agterberg vervult toezichthoudende functies bij Stichting OnePlanet Research en MVO Nederland.

Programmaonderdeel 3: 
Financiering

Hoyte Duyster
Kalavasta
Associate Partner

Hoyte is Associate Partner van Kalavasta en is een ervaren strategieconsultant en transformatieleider met meer dan 15 jaar ervaring in de financiële sector en meer dan 15 jaar in IT. Hij was onder meer general manager strategy voor ING Groep. Na 15 jaar in de financiële sector keerde hij terug naar Consulting en werd hij Director bij ATKearney, waar hij mede leiding gaf aan de Financial Services-praktijk. Bij Kalavasta publiceerde hij dit voorjaar een essay over financiering van de energietransitie.

Arnold Mulder 
ABN Amro
Sector Banker Energy

Arnold Mulder is binnen de afdeling Sector Advisory van ABN AMRO verantwoordelijk voor de sector Energie. Als Sectorbankier Energie volgt hij de ontwikkelingen in de sector nauwlettend, om zowel risico's als kansen te identificeren voor bedrijven in de sector. Mulder is econoom en schreef o.a. een proefschrift over het Europese emissiehandelssysteem. Ook schrijft hij regelmatig columns voor Enereia.

Yvonne Neef 
Invest-NL
Head of Business Development Energy Transition 

Yvonne Neef houdt zich als Head of Business Development Energy Transition bij Invest-NL bezig met het financierbaar maken van projecten en bedrijven die een bijdrage leveren aan energietransitie. Neef ziet de energietransitie vooral als een systeemtransitie en brengt alle ervaring die zij in haar carriere heeft opgedaan bij de overheid (Dienst Uitvoering en Toezicht Energie), bij de beurs (APX, tegenwoordig EPEX), bij een energieproducten- en leverancier (Eneco) en een afnemer (Woningcorporatie Woonstad Rotterdam) samen in haar huidige baan bij Invest-NL. 

Programmaonderdeel 1:
Groene industriepolitiek

Sanne Akerboom
Sustainable Industry Lab
Directeur

Sinds januari 2021 is Sanne Akerboom directeur van het Sustainable Industry Lab, een samenwerkingsverband tussen academi, overheden, industrie en maatschappelijke en milieu-organisaties. Daarnaast is Akerboom universitair docent Recht en Governance van de Energietransitie aan het Copernicus Instituut voor Duurzamelijke Ontwikkeling (geo faculteit). Ze is jurist en politicoloog en houdt zich bezig met juridische en sociaal-wetenschappelijke vraagstukken van de energietransitie.

Henri Bontenbal
CDA
tijdelijk Tweede Kamerlid en energiewoordvoerder 

Henri Bontenbal is tijdelijk Tweede Kamerlid en energiewoordvoerder voor het CDA. Hij vervangt tot het einde van dit jaar het zieke Kamerlid Harry van der Molen. Bontenbal was voor zijn politieke carrière strateeg bij netbeheerder Stedin. Mocht het CDA, met veertien zetels in de Kamer, toetreden tot de nieuwe regering en dus ministers leveren, dan zou Bontenbals Kamerlidmaatschap langer kunnen duren.

Silvio Erkens
VVD Tweede Kamerfractie
Tweede Kamerlid, energiewoordvoerder

Silvio Erkens is woordvoerder Energie en Klimaat namens de VVD in de Tweede Kamer. De Limburger deed na de verkiezingen van maart jongstleden zijn intrede als parlementariër voor de liberalen. Hij studeerde politicologie in Nijmegen en specialiseerde zich in de internationale politiek in Londen. Daarna startte Erkens zijn professionele carrière als projectmanager voor Boston Consulting Group. In New York behaalde hij zijn MBA aan Columbia University en werkte hij tijdelijk bij de Verenigde Naties.

Programmaonderdeel 2:
Elektrificatie

Marcel Galjee
Nobian
Vice President en Managing Director Energy & New Business


Marcel Galjee is Vice President en Managing Director Energy & New Business bij Nobian (voorheen Nouryon Industrial Chemicals). Eerder werkte Galjee als internationaal adviseur bij PwC binnen het grote energiespectrum en in verschillende energiegerelateerde functies bij Vattenfall Zweden, Duitsland en Nederland. In 2018 was Galjee binnen het Deltalinqs Energy Forum ambassadeur Elektrificatie.
 

Carolien Gehrels
Arcadis
European Director Big Urban Clients

Carolien Gehrels is European Director Big Urban Clients bij ingenieursbureau Arcadis. Daarnaast is Gehrels onder meer voorzitter van de Uitvoeringstafel Industrie, die toeziet op uitvoering van het Klimaatakkoord. In die hoedanigheid nam ze zitting in de Stuurgroep Extra Opgave, die in kaart bracht hoeveel extra hernieuwbare elektriciteit in 2030 nodig is om de industrie te elektrificeren. Voor haar loopbaan in het bedrijfsleven was Gehrels politica namens de PvdA. Namens deze partij was zij acht jaar lang wethouder in Amsterdam.

Martijn Hagens
Lid Raad van Bestuur
Vattenfall

Martijn Hagens is sinds 2014 lid van de raad van bestuur van Vattenfall in Nederland, en sinds 2019 CEO. Hij trad in 2003 in dienst bij Nuon en heeft bij het bedrijf diverse managementfuncties vervuld. Sinds 2015 maakt hij deel uit van Vattenfalls Executive Group Management. Voordat Hagens bij Vattenfall aan de slag ging, bekleedde hij een managementfunctie bij Accenture.

Programmaonderdeel 3:
CO2-beprijzing

Jos Cozijnsen
Climate Neutral Group
Carbon specialist

Jos Cozijnsen houdt zich bij Climate Neutral Group bezig met binnenlandse CO2-credits ten behoeve van compensatie van Nederlandse bedrijven, het ontwikkelen van CO2-credits in de eigen (internationale) supply chain van productiebedrijven en advisering over CO2-reductie bij commodities als koffie, cacao, maar ook schoenen en kleding. Cozijnsen is al 20 jaar bezig met nationaal en internationaal klimaatbeleid, eerst voor de overheid (ministerie VROM), daarna als zzp-er en sinds 2019 bij CNG.

Erik Klooster
Directeur
VNPI

Erik Klooster is directeur van de VNPI, de branchevereniging van de downstream olie. Hij was actief betrokken bij het Klimaatakkoord als deelnemer aan zowel de industrietafel als de mobiliteitstafel. Voor zijn tijd bij de VNPI heeft Klooster gewerkt in de energiesector bij onder meer BP, EON en de ACM.

Margriet Kuijper
MKC Tynaarlo
Consultant

Margriet Kuijper is als civiel ingenieuw (Techische Universiteit Delft) werkzaam geweest voor Shell in diverse landen en functies. Sinds 2016 werkt ze zelfstandig als consultant. Ze Kuijper is co-auteur van diverse rapporten over CCS, zoals de update over CO2-transport en -opslag in Nederland (Gasunie, EBN, 2017), de Nederlandse CCS Roadmap (in opdracht van het ministerie van EZK, 2018) en het NL CCUS Pathfinder rapport (OGCI). Samen met De Gemeynt en RoyalHaskoningDHV werkt Kuijper momentee aan het concept van de Carbon Take Back Obligation, dat moet bijdragen een de vermindering van de CO2-uitstoot door gebruik van fossiele brandstoffen.

Mede mogelijk gemaakt door: