Met trots kondigen wij vandaag een nieuwe Energeia Energy Day aan!

Na drie succesvolle Tour-edities is nu de tijd weer rijp om in grote getale bij elkaar te komen om de stand van Nederland Energieland onder de loep te nemen! Dat doen we op 6 november aanstaande in De Fabrique in Maarssen. 

De redactie van Energeia is druk bezig om een actueel en urgent programma voor u samen te stellen. Hoewel er nog de nodige witte vlekken zijn, worden de contouren steeds duidelijker. De energiesector is dit voorjaar overladen met rapporten over de route naar een klimaatneutraal 2050, en bovendien zijn er weer nieuwe doelen gesteld, zoals een CO2-vrij elektriciteitssysteem in 2035. Tussen nu en 6 november moet ook het Nationaal Programma Energiesysteem het levenslicht zien, en wordt bijvoorbeeld de tekst van de nieuwe Energiewet gepubliceerd. 

Allemaal onderwerpen waar we bij stil zullen staan, waarbij de hoofdvraag is: hoe vertalen we deze papieren plannen naar een schone realiteit? De stap van de tekentafel naar de praktijk wordt steeds maar niet of onvoldoende gezet. Gebrek aan politieke moed, gebrek aan regionaal draagvlak, gebrek aan relevante kennis; gebrek aan overeenstemming -tal van gebreken blijken een hindernis om tot uitvoering over te gaan. Anderzijds: heel veel gaat wél goed. De omslag naar een hernieuwbare energievoorziening als opmaat naar een klimaatneutrale economie is onomkeerbaar ingezet. 

Hoe te navigeren in deze onzekere wereld? We zullen deze vraag plenair adresseren, met topsprekers als Dyonne Rietveld (CEO van Uniper Benelux) en Kees Vendrik (voorzitter van het Nationaal Klimaat Platform). Ook is onze vaste columnist Laetitia Ouillet van de partij. Tussen de twee plenaire delen gaan we, zoals u van ons gewend bent, voor een aantal verdiepende sessies uiteen. We nemen de rol van batterijen onder de loep, en zullen uitvoerend ingaan op negatieve emissies. Ook de nieuwe Warmtewet en de impasse waar de warmtetransitie zich momenteel in bevindt diepen we verder uit, en nog tal van andere relevante en urgente onderwerpen.

Op de Energeia Energy Day wordt u niet alleen inhoudelijk getrakteerd op de actuele, relevante kennis over de ontwikkelingen in de energiemarkt. U treft daarnaast uw peers waarmee u tijdens de lunch- en koffiebreaks of bij de borrel van gedachten kunt wisselen.

Een terugblik op Energeia Energy Tour 2022:

Compilatie 26 september 2022

Compilatie 3 oktober 2022

Mede mogelijk gemaakt door: