Programma

De grote verbouwing

De Energeia Energy Day 2023 staat in het teken van de grootschalige verbouwing die nodig is om in 2050 een klimaatneutrale economie te realiseren. En hoewel er al veel gebeurt, staan we nog maar aan het begin van deze transitie. De omslag naar een hernieuwbare energievoorziening is onomkeerbaar ingezet. De uitgangspositie van Nederland is goed: gelegen aan de Noordzee, met een relatief schone en efficiënte industrie, een groot achterland, een moderne economie, en een goed functionerend democratisch bestuur. Er zijn plannen in overvloed, maar de stap van de tekentafel naar de praktijk blijkt lastig. 
De val van het kabinet zorgt voor extra vertraging. Energeia Energy Day 2023 vindt plaats twee weken voor de  verkiezingen. Een ideaal moment om met elkaar vast te stellen wat de juiste weg vooruit is. Of en hoe de klimaatdoelen nog gehaald kunnen worden - en hoe het daarna verder moet. Een dag gevuld met actuele en toekomstige ontwikkelingen, lichtpuntjes en flessenhalzen, innovaties en beleidskeuzes. 

9.45 10.15 uur
Ontvangst en registratie

10.15 – 11.15 uur
Sponsorworkshops

Offshore wind en Systeemintegratie

Met een spreker van BP

De rol van publieke organisaties in de energietransitie

Met verschillende sprekers en invalshoeken, gefaciliteerd door EBN

Target Grid ii30-50


Met een spreker van TenneT

Sociale innovatie in de energietransitie

Met een spreker van TNO

11.30 uur
Start plenair

11.30 uur 
Opening door Roelof Hemmen en Wouter Hylkema

11.35 uur
Keynote van Dyonne Rietveld (Country Chair, Uniper Benelux)
De energietransitie in praktijk: hoe een fossiel bedrijf de omslag maakt

Nederland staat in de steigers om in 2050 een klimaatneutrale economie te realiseren. De stap van de tekentafel naar de praktijk wordt steeds maar niet of onvoldoende gezet. Gebrek aan politieke moed, gebrek aan regionaal draagvlak, gebrek aan relevante kennis; gebrek aan overeenstemming -tal van gebreken blijken een hindernis om tot uitvoering over te gaan. Anderzijds: heel veel gaat wél goed. De omslag naar een hernieuwbare energievoorziening is onomkeerbaar ingezet. De uitgangspositie van Nederland aan de Noordzee, met een relatief schone en efficiënte industrie, een groot achterland, een moderne economie, en een goed functionerend democratische bestuur. Hoe stelt een energiebedrijf als Uniper Benelux, dat zelf ook de omslag van fossiel naar duurzaam moet maken, zich binnen deze contouren op?

12.00 uur
Maatschappij in transitie: economie, politiek en markt

Drie maatschappijvisies, elk vanuit een andere hoek. Wat betekent het voor de maatschappij om in transitie te zijn? Hoe leiden we dat in goede banen? Of is dat maakbaarheidsdenken sowieso een illusie en moeten we maar doormodderen en zien waar we uitkomen?

  • Sandra Phlippen, hoofdeconoom bij het Economisch Bureau van ABN AMRO
  • Focco Vijselaar, algemeen directeur VNO-NCW
  • Silvio Erkens, woordvoerder Energie en Klimaat namens de VVD in de Tweede Kamer

13.00 uur
Lunch

14.00 uur
Verdiepende parallelsessies

Sessie 1

Negatieve emissies
(moderator: Tijdo van der Zee)

Sessie 2

Flexibiliteit in het elektriciteitssysteem
(moderator: Wouter Hylkema)

Sessie 3

Wat nu op de warmtemarkt?
(moderator: Roelof Hemmen)

Aan de invulling van deze sessies wordt nog gewerkt.

15.00 uur
Koffie

15.30 uur
Hervatting plenaire programma

15.30 uur
Innovatieshowcase, ingeleid door Maartje Brans (directeur innovatie bij Alliander)

Drie innovaties krijgen de mogelijkheid hun idee te pitchen voor het publiek van de Energeia Energy Day. Uiteraard krijgt u de mogelijkheid de innovators aan de tand te voelen. Brengen hun vindingen een klimaatneutraal Nederland dichterbij? Verwijden ze de bestaande flessenhalzen? Brengen ze versnelling waar nu stagnatie heerst? Maartje Brans schetst voorafgaand aan de pitches het belang van innovaties voor de energietransitie, en heeft ook nog wat tips aan het nieuwe kabinet over het innovatiebeleid.


16.15 uur
Keynote Jan Willem Erisman (Wetenschappelijke Klimaatraad)

16.45 uur
Keynote Kees Vendrik (Nationaal Klimaat Platform)

17.15 uur
Afsluiting met gesproken column Laetitia Ouillet

17.30 uur
Borrel