Sprekers

Frank Agterberg
Frank Agterberg
voorzitter
Branchevereniging warmtepompen
Frank Agterberg dacht eerst dat hij als chemicus moleculen de baas moest zijn voor een betere wereld. Iets later kwam hij er achter dat mensen een minstens zo grote uitdaging zijn. Hij ruilde daarom de chemische industrie met een omweg via milieu in voor duurzame warmte en koude. Momenteel is hij o.m. voorzitter en daarmee hoofd-lobbyist van Vereniging Warmtepompen.

Hans Bolscher
Hans Bolscher
Adviseur
Trinomics
Hans Bolscher is als adviseur bij Trinomics nauw betrokken bij de discussies over klimaat (ETS, koolstoflekkage, klimaatfinanciering) en duurzame energie (met focus op de warmtetransitie in Nederland). Hij was voorheen onder andere werkzaam bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat als Directeur voor CO2-opvang en -opslag en bij het toenmalige Ministerie van VROM als Directeur Klimaatverandering en Industrie. Naast zijn advieswerkzaamheden is Hans voorzitter van de Raad van Commissarissen van drie Nederlandse bedrijven gerelateerd aan de energietransitie. Ook is hij voorzitter van Geothermie Nederland.

Marien Boonman
Marien Boonman
Zelfstandige
Marien Boonman werkt als zelfstandige in de Nederlandse energiesector. In die hoedanigheid houdt hij zich onder meer bezig met het ontwikkelen en faciliteren van collectieve flexibiliteit bij bedrijven. Groepscontracten voor aangeslotenen spelen hierbij een belangrijke rol.

Marie Brands
Marie Brands
scheikundige
UvA
Marie Brands is scheikundige aan de Universiteit van Amsterdam met een eindeloze interesse in duurzame chemie. Met onderzoekservaring in zowel de academische wereld als het bedrijfsleven, duik ze graag diep in de fundamentele aspecten van een probleem zonder de praktische doelen uit het oog te verliezen. Naast het uitvoeren en begeleiden van het onderzoek is Brands zeer geïnteresseerd in het vinden van de meest efficiënte manier om wetenschappelijke concepten te vertalen en te communiceren naar de samenleving.

Maartje Brans
Maartje Brans
Directeur Innovatie
Alliander
Maartje Brans is op 1 april gestart als directeur Innovatie bij Alliander. Daarvoor werkte zij ruim dertien jaar bij woningcorporatie De Alliantie. Brans bekleedde daar diverse functies waaronder bestuurssecretaris en directeur-bestuurder van De Alliantie VVE Diensten, een dochteronderneming. De laatste vier jaar was zij lid van de directie van De Alliantie en onder meer verantwoordelijk voor de digitalisering van de dienstverlening van de woningcorporatie. Brans is ook één van de drie bestuurders van het Nationaal Warmtefonds.

Heleen Coninck
Heleen de Coninck
Hoogleraar
TU Eindhoven
Heleen de Coninck is hoogleraar systeemtransities en klimaatverandering en verbonden aan de Technische Universiteit Eindhoven en de Radboud Universiteit in Nijmegen. In 2018 was ze hoofdauteur van een van de hoofdstukken van het IPCC-rapport ‘Global warming of 1.5°C’ en van het mitigatie-deel van het IPCC Zesde Assessment Rapport (2022). Sinds begin dit jaar maakt ze als plaatsvervangend voorzitter ook deel uit van de Wetenschappelijke Klimaatraad (WKR), die gevraagd en ongevraagd advies geeft aan de regering of het parlement over het te voeren klimaatbeleid.

T. Detollenaere
T. Detollenaere
Programma Manager Target Grid
TenneT
Bij TenneT (en eerder bij Essent) ligt Thomas’ focus sterk op strategie- en beleidsontwikkeling. Hij werkte bij TenneT vooral aan de uitrol van het net op zee en de conceptuele ontwikkeling van energie-eilanden voor ver weg gelegen windgebieden. Thomas leidt momenteel het Target Grid programma, waarbij hij gesprekken met en input van belanghebbende partijen waardevol en cruciaal acht voor de verdere ontwikkeling van Target Grid.

Jan Willem Erisman
Jan Willem Erisman
Voorzitter
Wetenschappelijke Klimaatraad (WKR)
Jan Willem Erisman is voorzitter van de Wetenschappelijke Klimaatraad (WKR), een nieuw adviesorgaan dat het kabinet gevraagd en ongevraagd gaat adviseren over klimaatbeleid. Erisman is hoogleraar milieu en duurzaamheid bij het Centrum voor Milieuwetenschappen aan de Universiteit Leiden. Daarvoor was hij directeur-bestuurder van het Louis Bolk Instituut, een instituut dat internationaal advies geeft over en onderzoek doet naar duurzame landbouw, voeding en gezondheidszorg. Het kabinet verwacht eind 2023 het eerste advies van de WKR, ten behoeve van het Klimaatplan dat in 2024 verschijnt en de hoofdlijnen van het klimaatbeleid voor de komende tien jaar beschrijft.

Silvio Erkens
Silvio Erkens
Tweede Kamerlid, woordvoerder Energie en Klimaat
VVD Tweede Kamerfractie
Silvio Erkens is woordvoerder Energie en Klimaat namens de VVD in de Tweede Kamer, waar hij in maart 2021 gekozen werd. De Limburger staat op de VVD-kandidatenlijst voor de komende verkiezingen op plaats 11. Hij studeerde politicologie in Nijmegen en specialiseerde zich in de internationale politiek in Londen. Daarna startte Erkens zijn professionele carrière als projectmanager voor Boston Consulting Group. In New York behaalde hij zijn MBA aan Columbia University en werkte hij tijdelijk bij de VN.

Hannah Frederiks
Hannah Frederiks
External Affairs Advisor, Offshore Wind & Sustainability
bp C&EA
As the External Affairs Advisor at bp, Hannah Frederiks focuses on advancing offshore wind and supporting bp's efforts to transition to a low carbon future. Hannah holds a B.A. in Political Science from the University of British Columbia and an MSc in Public Administration from Leiden University. She has work experience in both the private and public sectors, ranging from secondments with the Canadian Foreign Service in Washington D.C. and Georgetown, Guyana- to working for the Ford Motor Company in Brussels.

Robert Galjaard
Robert Galjaard
de Energieverbinders
Robert Galjaard heeft een eenvoudige missie: richt de core-business van Strukton Rail Nederland op verduurzaming. Eén van de thema’s die hij aanpakt is het helpen oplossen van de netcongestie in stedelijk gebied door meervoudig gebruik van de energievoorziening van trein, metro en tram. Om dit complexe thema zo snel mogelijk concreet te maken, zet hij op diverse locaties in Nederland projecten op. Het ‘unplugged onderstation’ van de RET -de Energiebank- is daar een goed voorbeeld van.

Hans Gr�nfeld
Hans Gr�nfeld
Algemeen directeur
VEMW
Hans Grünfeld is algemeen directeur van de vereniging voor zakelijke energieverbruikers VEMW. Grünfeld weet zich al bijna 25 jaar verbonden aan deze branchevereniging, die sinds 2016 het predikaat ‘koninklijke’ draagt.

Ernst Japikse
Ernst Japikse
CEO
Ennatuurlijk
Ernst Japikse is sinds maart 2020 algemeen directeur bij Ennatuurlijk. Japikse heeft daarvoor diverse rollen vervuld, veelal met een maatschappelijke relevantie. Zo was hij bij de Nederlandse Spoorwegen als Directeur Klantenservice betrokken bij het bevorderen van duurzame mobiliteit en daarmee het beperken van de CO2-uitstoot. Daarnaast is Japikse actief geweest bij Alliander, Stedin en BAM, waar hij betrokken was bij de energietransitie. En vanuit zijn functie bij AEB (Afval Energie Bedrijf te Amsterdam) richtte Japikse zich op circulariteit.

B. Klimbie
B. Klimbie
Energy System Planning
TenneT
De energietransitie als rode draad: van beleidsadvies bij CE-Delft (projectontwikkeling in zonne- en windenergie), voor de EC in Afrika met rurale elektrificatie tot nu werken aan het hoogspanningsnetwerk bij TenneT. Alles in het teken van een duurzame energievoorziening. Binnen TenneT werkt Balthasar Klimbie aan Target Grid, de strategie waarmee TenneT zich voorbereid op de enorme en impactvolle veranderingen door de energietransitie.

N. Koning
N. de Koning
Program manager, Consultant
TNO

Renée Kooger
Renée Kooger
Researcher, Consultant
TNO

Alice Krekt
Alice Krekt
directeur
NL Hydrogen
Alice Krekt is directeur van NLHydrogen. NLHydrogen is de branchevereniging van de waterstofsector in Nederland. Alice maakt zich in deze rol hard voor de ontwikkeling van de waterstofeconomie in Nederland. Samen met de leden en partners zet zij zich in om de waterstofketen onderling te verbinden, te activeren en versterken. Haar ambitie: Nederland als dé waterstofhub van Europa. Alice studeerde Sociale Geografie/Planologie. Zij werkte onder andere bij Deltalinqs, Havenbedrijf Rotterdam, ARCADIS en de gemeente Rotterdam als leider van bedrijfsonderdelen en maatschappelijk relevante projecten. In haar carrière staat de balans tussen economie en duurzaamheid centraal.

C. LANSU
C. LANSU
business development
TNO

Bart Oberink
Bart Oberink
Vice President Continental Europe Offshore Wind, Low Carbon Energy
bp
Bart Oberink serves as the Vice President for Offshore Wind, Continental Europe at bp. He holds responsibility for various aspects, including business development, project development, and stakeholder management, while also overseeing the entire portfolio of Offshore Wind assets and their partners throughout their lifecycle. Oberink previously worked as a Senior Director in the global offshore wind division at BCG and held prior roles at RWE.

Laetitia Ouillet
Laetitia Ouillet
Senior Associate
eRiskgroup
Laetitia Ouillet is senior associate bij eRiskgroup en voorzitter van de landelijke energiecooperatie de Windvogel. Eerder was ze directeur strategic area energy bij de TU/e en werkte ze als directeur strategie bij Eneco. Ouillet is sinds zomer 2022 columnist bij Energeia, en sinds dit jaar de energie-expert van de podcast Voetnoten.

G. Paradies
G. Paradies
Scientist Innovator
TNO
Geerte Paradies is sociaal psycholoog en trekt het onderwerp consumptievermindering en lifestyle. Het is haar missie om gedragskennis en kennis van systeemverandering samen te brengen om te komen tot een duurzame maatschappij.

Sandra Phlippen
Sandra Phlippen
Hoofdeconoom
ABN AMRO
Sandra Phlippen is hoofdeconoom bij het Economisch Bureau van ABN AMRO. Daarvoor was zij economieredacteur bij het Algemeen Dagblad en hoofdredacteur van het vaktijdschrift voor economen ESB. Phlippen is afgestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en promoveerde in 2008. In januari 2023 is zij gestart als bijzonder hoogleraar duurzaam bankieren aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Dyonne Rietveld
Dyonne Rietveld
Country Chair
Uniper Benelux
Dyonne Rietveld is Country Chair van Uniper Benelux, en heeft er sinds september 2022 een tweede functie bijgenomen op het hoofdkantoor van Uniper SE in Düsseldorf: senior vice-president energy law & regulation. In de gemeente Zuidplas is Rietveld gemeenteraadslid namens de VVD. Ze werkt al ruim dertien jaar voor Uniper.

Berte Simons
Berte Simons
Voorzitter
Taskforce Negatieve Emissies
Berte Simons is voorzitter van de recent opgerichte Taskforce Negatieve Emissies. In de Taskforce werken bedrijven en wetenschappelijke instellingen aan afvang en vastlegging van CO2 in producten en processen, leidend tot vermeden en negatieve emissies. Berte werkt bij Energie Beheer Nederland (EBN) als directeur van de business unit CO2 Transport en Opslagsystemen (CTOS). Daarvoor was ze 15 jaar werkzaam bij Royal HaskoningDHV, waar ze projecten heeft geleid in de vakgebieden mijnbouw, zware industrie en de maritieme wereld. Vanuit haar rol bij EBN is Berte nauw betrokken bij de ontwikkeling van zowel Porthos als Aramis, projecten die als doel hebben om CO2 op te slaan in lege gasvelden onder de Noordzee.

Werna Udding
Werna Udding
Gasunie
Werna Udding studeerde organisatiepsychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Met een interesse in duurzaamheid, maatschappelijk relevante onderwerpen en een voorkeur voor dynamische en complexe werkomgevingen heeft Werna het grootste deel van haar carrière bijgedragen aan de energietransitie. De eerste 16 jaar deed ze dat vanuit een overheidsperspectief waarna ze de stap maakte naar Gasunie. Op de Noordzee ligt voor veel landen rond de Noordzee, waaronder Nederland, de basis van het toekomstige energiesysteem. Dit vraagt om een gedeelde visie op het geïntegreerde energiesysteem, de rol van energieknooppunten en gezamenlijke planning en realisatie van alle relevante infrastructuur. Als verantwoordelijke voor de offshore waterstof ontwikkelingen draagt zij met haar team bij aan deze ontwikkelingen en de realisatie van een offshore waterstof transportsysteem.

Stefan Uffelen
Stefan van Uffelen
oprichter
Cooll
Stefan van Uffelen is founder van Cooll waar een nieuwe warmtepomp technologie wordt ontwikkeld. Tevens is Stefan eigenaar van Meerwonen Vastgoed, een ontwikkelende belegger van sociale huurwoningen. Tot 2014 was Stefan directeur DGBC, verantwoordelijk voor de ontwikkeling van BREEAM. Vervolgens trekker van het betonakkoord en het internationale duurzame betonkeurmerk CSC.

Kees Vendrik
Kees Vendrik
Voorzitter
Nationaal Klimaat Platform
Kees Vendrik is voorzitter van het Nationaal Klimaat Platform, dat de dialoog over het klimaatbeleid in de samenleving wil aanjagen, met bijzondere aandacht voor groepen die minder betrokkenheid voelen bij de klimaattransitie. Vendrik zat in het eerste decennium van deze eeuw als parlementariër namens GroenLinks in de Tweede Kamer. Hij was daarna onder meer lid van het college van de Rekenkamer en tot voor kort was hij hoofdeconoom van de Triodos Bank. Ook was Vendrik voorzitter van de elektriciteitstafel van het Klimaatakkoord.

Gerwin Verschuur
Gerwin Verschuur
Kernteamlid Buurtwarmte
Energie Samen
Gerwin Verschuur is als sociaal ondernemer werkzaam op het gebied van maatschappelijke vernieuwing. Dat begon in de wijk EVA-Lanxmeer en is geleidelijk opgeschaald naar heel Culemborg, de regio Rivierenland, de provincie Gelderland en landelijk. De rode draad op al deze schaalniveaus is dat hij een bijdrage levert aan het zelforganiserend vermogen van de samenleving, in de relatie tot overheden en bedrijven. Tegenwoordig focust Verschuur zich vooral op de warmtetransitie. Met zijn ervaring als directeur van Energiebedrijf Thermo Bello richt hij zich nu op de ontwikkeling en ondersteuning van coöperatieve Buurtwarmte-projecten in tenminste 1.000 buurten in Nederland.

Focco Vijselaar
Focco Vijselaar
Algemeen directeur
VNO-NCW
Focco Vijselaar is sinds april algemeen directeur bij werkgeversvereniging VNO-NCW. Vijselaar was daarvoor directeur-generaal bedrijfsleven en innovatie bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Vijselaar is econoom en begon zijn carrière in 1995 bij De Nederlandsche Bank, waarna hij via de ECB in 2003 bij het ministerie van Financiën terecht kwam. Sinds 2016 was hij werkzaam voor EZK.

Warmold Zijthoff
Warmold ten Zijthoff
regiodirecteur
Stedin
Warmold ten Zijthoff is vanaf januari 2023 regiodirecteur bij Stedin voor de provincie Utrecht. In deze functie is hij verantwoordelijk voor de bestuurlijke samenwerking met Stedins strategische partners, waaronder gemeenten en provincie. Ten Zuijthoff studeerde werktuigbouwkunde aan de TU in Enschede en kwam na een traineeship bij verschillende bedrijven in 2008 bij Stedin terecht. Binnen Stedin heeft Ten Zijtoff leiding gegeven aan verschillende veranderopgaven waaronder de inrichting van ketenmanagement, de fusie met Joulz en de ontwikkeling van innovaties op het gebied van de energietransitie.