BeleggersBeraad 2023

Kleur bekennen

Pensioenfondsen moeten transparanter worden over hun beleggingen. De kritische deelnemer wil in het nieuwe stelsel immers weten hoe het zit met zíjn beleggingen, zíjn kosten, zíjn risico’s. Fondsen beleggen met oog voor mens en milieu, maar halfslachtige duurzaamheidsclaims worden afgestraft – een beetje groen volstaat niet meer. Traditionele portefeuilleverhoudingen, actief beleggen en brede spreiding staan ter discussie. Net als lucratieve, maar ondoorzichtige ‘alternatives’. Hoe bieden fondsen het hoofd aan deze ontwikkelingen?

We bespreken het op het Beleggersberaad.

10 oktober 2023
LantarenVenster, Otto Reuchlinweg 996, Rotterdam

Mede mogelijk gemaakt door: