Focuscongres 2023

De deelnemer

Pensioenuitvoering draait uiteindelijk om de deelnemer en dat geldt dubbel en dwars in een dc-stelsel. Maar zijn onze systemen daar wel op berekend? Wat zijn de (on)mogelijkheden, aan welke eisen moet straks worden voldaan, hoe houden we de uitvoering flexibel en betaalbaar? Van pensioentech tot keuzestress, we bespreken de belangrijkste dc-uitvoeringskwesties en oplossingen.

16 maart 2023
Hotel Theater Figi, Het Rond 2, 3701 HS Zeist

Programma

Risicobereidheid: test de testers
Praktijksessie met een overzicht van de verschillende onderzoeken naar risico-preferentie. Ter plekke kunnen risicopreferentieonderzoeken van Aon, IG&H/Achmea, Montae, Sprenkels en TKP worden gemaakt. Met eerst een korte inleiding van de verschillende deelnemende partijen en dan ‘testtijd’.

(uitsluitend voor pensioenfondsen)

12:00-13:00
Registratie en lunch
 

13:00
Opening
André de Vos, hoofdredacteur print en events Pensioen Pro

13:05-13:35
Keynote presentatie
De deelnemer van 2050
De komende jaren wordt een nieuw pensioenstelsel uitgerold. Maar de arbeidsmarkt staat niet stil. Krapte in sommige sectoren, uitstervende bedrijfstakken, de kloof tussen flex en vast, meer en langer doorwerkende ouderen, arbeidsmigranten, baanonzekerheid door robotisering en een krimpende beroepsbevolking. Hoe gaat het Nederlandse pensioenstelsel onder deze omstandigheden 2050 halen?

Spreker: Daniël van Vuuren, hoogleraar sociale zekerheid en arbeidsmarkt in Tilburg, werkzaam bij SEO en lid van de Staatscommissie Demografische Ontwikkelingen 2050

13:35-13:55
Presentatie
Transparency and the impact of cost pressure in DB to DC reforms

Based on 20 years of experience from Scandinavia, there is one factor that stands out as the most important when transferring from DB to DC – Low costs. 
How can pension funds address the need for lower cost through scale, automation, and efficient digital customer service?

Spreker: Peter Roos, Sales & Business Development Executive, Lumera

13:55-14:15
Presentatie
De keuze van de deelnemer 
De Wet toekomst pensioenen is door de Tweede Kamer aangenomen. De druk, dilemma´s en belangen aan de bestuurstafel nemen toe. Deelnemers willen zekerheid en duidelijkheid. Verzekeraar Lifetri helpt pensioenfondsen bij het realiseren van oplossingen met een groot draagvlak. Pensioenfonds Allianz Nederland gaf deelnemers de mogelijkheid zelf te kiezen: een gegarandeerd waardevast pensioen of de opgebouwde aanspraken toevoegen aan de vernieuwde Allianz dc-regeling. De keuzevrijheid biedt een toekomstvaste oplossing en tevreden deelnemers.

Sprekers: Henk Boeve, voormalig Bestuursvoorzitter, Pensioenfonds Allianz Nederland groep & Philippe Wits, CEO, Lifetri

15:05-15:30
Pauze

15:30-16:00
Keynote presentatie
De transitie van nu naar straks

Uiterlijk op 1 januari 2027 stapt Nederland over op nieuwe regels voor ons pensioen. Om die uitdagende planning te halen, is APG al een aantal jaar geleden gestart met de transitie naar het nieuwe stelsel. Bijvoorbeeld met een check op de kwaliteit van de data in de administratiesystemen en de complexiteit in de regelingen. De wereld van straks wordt steeds helderder en de route is goed in kaart gebracht. Welke stappen neemt APG tijdens deze transitie en welke kansen en uitdagingen ziet de uitvoerder? 

Spreker: Wim Koeleman, Managing Director Nieuw Pensioenstelsel, APG

16:00-16:20
Presentatie
Inkomen centraal: het perspectief van de deelnemer

In het nieuwe pensioenstelsel ligt de verantwoordelijkheid voor pensioen meer bij de individuele deelnemer. Voor de burger betekent dat een leven lang inkomsten en uitgaven balanceren en zelf anticiperen op risico’s. Wat betekent ‘deelnemer centraal’ en ‘inkomen centraal’? Een kijkje in het online experience lab waar Visma Idella samen met pensioenfondsen de transitie naar het nieuwe stelsel vanuit het perspectief van de deelnemer onderzoekt.

Spreker: Chris Vrolijk, Productmanager & Renée Bies, Key Account Manager, Visma Idella

16:20-16:40
Presentatie

Bingo! De pensioensector sluit aan op de Loonaangifteketen

Uit de businesscase die de pensioensector, het Ketenbureau van de Loonaangifteketen en het SIVI samen opstelden, blijkt dat aansluiting op de LAK een forse kostenbesparing inhoudt en een kwaliteitssprong betekent voor de gebruikte gegevens. Maar wat zijn dan de voorwaarden voor de aansluiting en hoe gaat "onze" relatie er dan uitzien?

Spreker: Henk Joosten, loonaangifteketenmanager binnen het samenwerkingsverband tussen Belastingdienst, UWV en CBS.

16:40 – 17:25
Panel 
Het nieuwe stelsel: Hoe vertel ik het de deelnemer?
Discussie over hoe de deelnemer het best kan worden begeleid tijdens de transitiefase.

Panel: Met o.a. Anne de Groot, Manager team Pensioenen, AFM, Lisa Brüggen, hoogleraar financiële dienstverlening, Maastricht University en Mireille de Ridder, pensioenconsulent, PMT

Moderator: Pensioen Pro hoofdredacteur print & events, André de Vos

17:25-17:30
Slotakkoord
Het laatste woord: de deelnemer

Spreker: Laurie Kos, gemeente Amsterdam, lid vo ABP

17:30
Netwerkborrel

Hoofdsponsor:

Sponsors: