Sprekers

Lisa Br�ggen
Lisa Br�ggen
Hoogleraar Financial Services
Universiteit Maastricht
Lisa Brüggen is hoogleraar financiële dienstverlening aan de Universiteit Maastricht, School of Business and Economics (SBE). Verder is zij lid in de Raad van Toezicht van het NIBUD, het Brightlands Institute for Smart Society (BISS), de beleidscommissie pensioenen van pensioenfonds SPMS en Netspar research fellow. Zij is een internationaal erkend expert in pensioencommunicatie, keuzebegeleiding en financieel gedrag.

A.M.F. Groot
A.M.F. de Groot
Manager team Pensioenen
AFM
Anne de Groot is manager van het pensioenteam van de AFM. In het nieuwe pensioenstelsel nemen risico’s voor deelnemers toe, en ook het aantal keuzes dat ze moeten maken. Daarom vindt AFM het belangrijk dat deelnemers goed worden geïnformeerd en begeleid en dat de pensioenregelingen aansluiten bij de risico’s die deelnemers kunnen en willen dragen. Voordat Anne in 2012 toezichthouder werd bij de AFM werkte ze als advocaat en redacteur bij het Financieele Dagblad.

Maarten Hundepool
Maarten Hundepool
Managing Consultant
Keylane
Maarten Hundepool is verantwoordelijk voor de implementatie en verdere ontwikkeling van Plexus, het moderne SaaS platform voor pensioenadministratie, bij een verzekeraar. Met ruim 10 jaar ervaring in het pensioendomein, eerst in diverse rollen bij een intermediair en nu als managing consultant bij Keylane, is hij werkzaam om de wensen van werkgevers en bovenal deelnemers te vertalen naar concrete oplossingen in onze producten.

A. IJmker
A. IJmker
Partner
Eraneos
Arno IJmker heeft een gedegen trackrecord in de Financial Services Industry en is eindverantwoordelijk voor de Pensioen & Leven sector binnen Eraneos (voorheen: Quint). Hij adviseert met zijn team pensioenfondsen, -uitvoeringsorganisaties en -verzekeraars over een veelheid van onderwerpen rondom digitalisering. IJmker is ook eindredacteur van het jaarlijkse Eraneos-rapport dat een totaaloverzicht geeft van de pensioenuitvoerings- en leveranciersmarkt.

Henk Joosten
Henk Joosten
Ketenmanager
Loonaangifteketen
Sinds december 2022 is Henk Joosten Ketenmanager van de Loonaangifteketen. Daarvoor was hij beleidsadviseur en manager binnen de Belastingdienst en het Ministerie van Financiën. Zijn vorige functie was plaatsvervangend directeur Belastingdienst Centrale Administratieve Processen. Aandachtsveld loonheffingen en vernieuwing applicatielandschap Loonheffingen.

Jacco Kleef
Jacco van Kleef
Partner
KPMG Accountants en IT Assurance
In de rol van accountant en IT auditor is Jacco van Kleef bij pensioenfondsen en pensioenuitvoeringsorganisaties verantwoordelijk voor de controle van jaarrekeningen en interne beheersingssystemen (ISAE 3402). Hij maakt deel uit van het kernteam van KPMG voor de dienstverlening op het gebied van de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel. In deze rol staat hij klanten bij op onderwerpen als Verantwoording en assurance en Quality assurance en interne beheersing.

Wim Koeleman
Wim Koeleman
Managing Director Pensioen van Straks
APG
Wim Koeleman is sinds bijna 3 jaar als Programma directeur verantwoordelijk voor de implementatie van het vernieuwde pensioenstelsel bij APG en de 8 pensioenfonds-opdrachtgevers. Het programma omvat de inhoudelijke advisering pensioenfondsen en sociale partners, invaren en datakwaliteit, nieuwe dienstverlening onder de WTP, processen en systemen en operational readiness. Koeleman heeft een langjarige ervaring als leidinggevende en consultant in de pensioensector bij PwC, KLM, VNO-NCW en Akzo Nobel.

Laurie Kos
Laurie Kos
VO-deelnemer bij ABP / Initiatiefnemer Groen Pensioen / Gebiedsadviseur duurzaamheid
Gemeente Amsterdam
Laurie Kos is lid van het Verantwoordingsorgaan van het ABP en werkt bij de Gemeente Amsterdam als gebiedsadviseur. Ze wil een onafhankelijk geluid laten horen namens een jonge generatie pensioendeelnemers. Laurie pleit voor transparantie en duidelijke uitlegbaarheid van de beleidsafwegingen die haar pensioenfonds maakt. Daarnaast roept ze op tot meer vormen van zeggenschap van pensioendeelnemers en tot hogere ambities in maatschappelijk verantwoord beleggen.

Niels Maurik
Niels van Maurik
Managing Consultant
Keylane
Niels van Maurik is als Managing Consultant medeverantwoordelijk voor de implementatie van Plexus, het moderne SaaS platform voor life and pension, bij een PUO. Hij heeft meer dan 15 jaar ervaring in het pensioendomein. Voordat hij in dienst trad bij Keylane was hij bij een PPI als productmanager betrokken bij het risicopreferentieonderzoek en verantwoordelijk voor de beleidsvorming van de WTP.

Mireille Ridder
Mireille de Ridder
Pensioenconsulent
PMT
Mireille de Ridder is sinds 2006 werkzaam bij Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT). “Als pensioenconsulent geef ik dagelijks uitleg aan deelnemers en werkgevers over de pensioenregeling en aanverwante zaken. Deze betreffen bijvoorbeeld aanvullende CAO-afspraken zoals RVU en generatiepact, maar ook arbeidsongeschiktheid, echtscheiding en overlijden. In een persoonlijk gesprek maak ik berekeningen op maat. Dit alles helpt deelnemers de juiste keuzes te maken op weg naar hun pensioen.”

P. Roos
P. Roos
Commercial Director
Lumera
Peter Roos is Commercial Director at Lumera where he is responsible for bringing the Lumera core system to Europe through customers and partners. Previously he held several executive positions in the Swedish Life and Pension industry. He has a strong background in business development of pension schemes and has also been Sales Director for the second largest intermediary company in Sweden. Roos holds a Master of Business degree from Uppsala University.

Mark Verschuren
Mark Verschuren
Partner
AethiQs
Mark Verschuren is partner bij AethiQs en heeft een beta-achtergrond als data scientist, econometrist en actuaris. Hij is een enthousiasteling voor data en wiskunde, maar verliest daarbij nooit de menselijke kant uit het oog. Met zijn data science team voert hij opdrachten uit in verschillende sectoren, waaronder in de pensioensector, de overheid en in de zorg. Het cross sectoraal delen van kennis staat centraal. Binnen het pensioendomein ligt de focus daarbij op de onderwerpen datakwaliteit, data-gedreven communicatie en de vindbaarheid van informatie (zoekmachine MAAT).
Zijn persoonlijke drijfveer is om data en artificial intelligence praktisch relevant te maken.

André Vos
André de Vos
Hoofdredacteur print & events
Pensioen Pro
André de Vos is sinds februari 2019 hoofdredacteur print en events van Pensioen Pro. Hij begon in 1992 als freelance financieel journalist en schreef voor diverse financiële vakbladen, voor het Financieele Dagblad en vanaf 2009 voor IPNederland, wat later Pensioen Pro werd. Hij is ook initiatiefnemer van de Masterclasses Financiële Journalistiek, een langlopende serie cursussen om journalisten bij te spijkeren in financiële zaken.

Chris Vrolijk
Chris Vrolijk
Productmanager
Visma Idella
Chris Vrolijk is verantwoordelijk voor de (door)ontwikkeling van Visma Idella’s software oplossingen richting klanten en partners betrokken bij inkomen voor later. Met verstand van zowel Actuariaat als IT bouwt hij met zijn productontwikkelteams heel snel de gewenste oplossing (verder uit). Eerst als zelfstandig ondernemer en nu als onderdeel van Visma Idella. Vrolijk heeft een sterke achtergrond in communicatie van financiële producten zoals online pensioenplanner en online financieel inzicht.

Dani�l Vuuren
Dani�l van Vuuren
Hoogleraar sociale zekerheid en economie, werkzaam bij SEO en lid van de Staatscommissie Demografische Ontwikkelingen 2050
Universiteit van Tilburg, SEO
Daniël van Vuuren werkt bij SEO Economisch Onderzoek als hoofd Werk en Zekerheid en bij Tilburg University als hoogleraar economie, gespecialiseerd in sociale zekerheid. Hij deed onderzoek naar onder andere vroegpensioen, deeltijdpensioen, de verhoging van de pensioenleeftijd en de relatie tussen pensioen en inkomensongelijkheid. Thans is hij lid van de Staatscommissie demografische ontwikkelingen 2050.

P. Wits
P. Wits
CEO
Lifetri
Philippe Wits is Chief Executive Officer van Lifetri. Hij wil met Lifetri mensen zelf-verzekerd maken. Eerst klanten laten nadenken over wie ze zijn en wat ze willen. En ze pas dan helpen met de juiste financiële oplossingen. Wits was hiervoor onder meer Chief Digital en Directeur Leven bij A.S.R. en CEO van Ardanta.