Jaarcongres 2024

Aftellen naar de toekomst

De toekomst van de pensioensector begint op 1-1-25. Dan gaan de eerste fondsen over naar het nieuwe pensioenstelsel. De Wet toekomst pensioenen wordt daarna verder uitgerold. Pensioenregelingen, administratie en beleggingsportefeuille gaan op de schop.

De Wtp is een eerste stap. Den Haag wil nu al aan de Wet sleutelen, en economische, geopolitieke, technologische en demografische ontwikkelingen vragen om nog meer veranderingen, op korte en op lange termijn. Met consequenties voor de inrichting van het stelsel en het beleggingsbeleid van pensioenfondsen.

18 juni 2024
Circa, Seineweg 2, Amsterdam

Programma

10:30 - 11:15
Inloop & registratie

Workshop

Dekkingsgraadbescherming en een zorgvuldige transitie

Veel pensioenfondsen willen zekerheid over de dekkingsgraad bij invaren. Welke argumenten zijn er voor en tegen dekkingsgraadbescherming? Hoe geef je die vorm? En hoe time je als pensioenfonds de renteafdekking tijdens en na de transitie? Vragen die aan bod komen tijdens deze interactieve workshop.

Spreker: Jan Willemsen, LDI Client Portfolio Manager, Columbia Threadneedle Investments

12:00 - 12:45
Lunch & registratie

12:45
Opening
André de Vos
, hoofdredacteur print en events Pensioen Pro

12:50 - 13:20
Keynote

Lang zullen we leven!
(hoe lang zullen we werken?)

We worden ouder en werken langer door. Maar zelden in goede gezondheid en lang niet allemaal. Tegenover de langer doorwerkende hoogopgeleiden staan de praktisch opgeleiden die nu al vaak hun pensioen niet halen. De kloof tussen die groepen groeit. Passen ze nog wel samen in één pensioenstelsel?

Spreker: Cécile Boot, hoogleraar Maatschappelijke participatie en gezondheid, Amsterdam UMC 

13:20 - 13:40
Presentatie
De Nederlandse pensioensector, de komende vijf jaar

Transitie is het dominante begrip in de Nederlandse pensioenwereld. Maar er zijn verschillende transities gaande, dwars door elkaar heen, tegelijkertijd, continu. En de wereld draait door. Koers houden tijdens de 'wedstrijd' is essentieel.

Spreker: Raymond de Kuiper, Client Solutions Manager, BNP Paribas

Intermezzo - De jeugd heeft de toekomst, part 1

13:40 - 14:00
Presentatie
Illiquide beleggingen in de WTP; willen én kunnen

Biedt de WTP meer of minder ruimte voor illiquide beleggingen? Dat hangt onder meer af van de robuustheid van de gebruikte lifecycles. Hoe het evenwicht te vinden tussen de dilemma’s van illiquiditeit en waardering en het financieel en maatschappelijk rendement dat illiquide beleggingen kunnen bieden.

Spreker: Robin Schouten, Directeur fiduciair management, Van Lanschot Kempen Investment Management

Intermezzo - De jeugd heeft de toekomst, part 2

14:00 - 14:25
Pauze

15:55 - 16:20
Pauze

16:20 - 16:40
Presentatie

Case study
Impact(vol) investeren

Eind 2023 hebben bpfBOUW, ABP en Bouwinvest €400 miljoen geïnvesteerd in betaalbare huisvesting: woningen met huren tussen de €650 en €999, waarbij cruciale beroepsgroepen zoals leraren, verplegers en bouwvakkers – een deel van de achterban van de investerende pensioenfondsen – voorrang krijgen. Hoe genereert deze samenwerking impact, hoe wordt die impact gemeten en welke lessen kunnen andere pensioenfondsen hieruit trekken?

Spreker: Lisette Barsingerhorn, Asset Manager Dutch Impact Investments bij Bouwinvest

Intermezzo - De jeugd heeft de toekomst, part 3

16:40 - 17:00

Presentatie

Optimale lifecycle met een solidariteitsreserve

Pensioenfondsen stellen een optimaal beleggingsbeleid voor het nieuwe stelsel vast op basis van de huidige uitgangspunten. Maar wat optimaal is, hangt af van de situatie. Hoe goed is de solidariteits- of risicodelingsreserve gevuld, wat doet de rente? Een dynamisch beleggingsbeleid kan waarde toevoegen in het nieuwe pensioenstelsel.

Spreker: Gosse Alserda, Senior Investment Strategist, Aegon Asset Management

Intermezzo - De jeugd heeft de toekomst, part 4

17:05 - 17:45
Paneldiscussie
Aftellen naar de toekomst

De toekomst begint op 1-1-2025. Maar wel voor steeds minder fondsen. Invaardata beginnen te schuiven. De uitvoerders aan het woord.

Met: Wim Koeleman (APG), Mirjam Breekelmans (Achmea Pensioenservices), Paul Everloo (TKP Pensioen) en Tom Bottinga, (Blue Sky Group). 

Moderator: André de Vos, hoofdredacteur print en events Pensioen Pro

17:45
Uitsmijter

Marc Heemskerk, Actuaris en pensioenadviseur bij Mercer

18:00
Afsluiting en borrel

19:15 Start avondprogramma

Mede mogelijk gemaakt door:

Hoofdsponsor

Sponsors Jaarcongres