Alle uitzendingen van Pensioen Pro Partner Webinars

De Pensioen Pro redactie heeft geen betrokkenheid bij Pensioen Pro Partner Webinars.

Timber investing

As we move further into 2024, it is increasingly clear that the critical potential for alternatives in portfolios needs to be understood. This webinar will focus on the many qualities that Timberland can bring to your portfolio. Can this asset class really contribute to Net Zero goals, whilst offering diversification, inflation protection and income? 

Campbell Global, that merged in 2021 with J.P. Morgan Asset Management, is a global investment manager with over 40 years of history managing active strategies focused on forestland. Based in Portland, Oregon, Campbell Global oversees approximately USD 9bn* in assets under supervision and its clients own around 1.5 million acres** in forestry around the world.*

Please join Tom Jessen, moderator for Pensioen Pro, as he hosts an exclusive webinar with Angie Davis, Managing Director and President of Campbell Global, and Stephen Levesque, Managing Director of Forest Operations for Campbell Global, as they share their thinking on four key areas:

•    How to think about Timberland in the context of the wider market?
•    How exactly does forestry help reduce portfolio carbon emissions?
•    The roles Timberland can play in a portfolio
•    Drivers of Timberland returns

*As of June 30, 2023
**As of December 31, 2022

Infrastructuur: een toekomstgerichte beleggingscategorie

Infrastructuur kan voor pensioenfondsen een aantrekkelijke aanvulling op de portefeuille vormen. Met het oog op rendement en spreiding, maar ook in het kader van duurzaamheidsdoelen. Een bijkomend voordeel van deze veelzijdige beleggingscategorie is de mogelijke inflatieprotectie, dankzij de flexibiliteit van de onderliggende contracten.

Infrastructuur is een gevarieerde beleggingscategorie met een sterk toekomstgericht karakter, die bij uitstek kan profiteren van het streven naar meer duurzaamheid van overheden en bedrijfsleven. Hoewel veel pensioenfondsen de aantrekkelijke kanten van infrastructuur zien, heerst er nog veel onzekerheid over dit type beleggingen. Mede daardoor is infrastructuur nog ondervertegenwoordigd in portefeuilles.
In dit webinar laten Freek Spoorenberg en Donné Hendrick van BlackRock en Mathijs van Gool van Stichting Pensioenfonds Essity hun licht schijnen over wat infrastructuur interessant maakt, wat de voor- en nadelen zijn en hoe je erin kunt beleggen.

‘Navigeren door de transitie: van theorie naar praktijk bij invaren’

Het duurt niet lang meer. Dan gaat u over op de solidaire of flexibele premieregeling. Een belangrijke stap die vraagt om een zorgvuldige aanpak. Daarom krijgt u tijdens dit webinar met Keylane en TKP een toelichting op de standaardmethode voor invaren. Zo ziet u straks niets over het hoofd.

Experts uit de sector delen hun kennis
Tijdens het webinar delen deze experts uit de sector hun kennis met u: 
•    Wouter Boeser, principal consultant bij Keylane.
•    Rogier Potter van Loon, gedragseconoom en Wtp-consultant bij TKP

Wtp en uw beleggingsportefeuille: nu echt aan de slag! 

Er is de afgelopen 2 jaar al veel geschreven en gesproken over de invloed van de Wet toekomst pensioenen (Wtp) op de beleggingsportefeuille. Waar dat nog vaak bij de theoretische verkenning bleef, is nu de fase aangebroken waarin we met een praktische en op elk pensioenfonds toegespitste aanpak aan de slag moeten.
In dit webinar lichten we toe hoe wij onze klanten adviseren over de stappen die gezet moeten worden om tot een portefeuille onder Wtp te komen.
Pensioenfondsbestuurder Caspar Vlaar zal met u delen hoe PF KPN keuzes maakt voor het nieuwe stelsel. Account CIO Niels Horst zal ingaan op de beleggingsoplossingen voor APF Stap. Gosse Alserda zal uitleggen hoe de risicohouding, die een belangrijke rol gaat spelen in het nieuwe stelsel, vertaald kan worden naar uw beleggingsportefeuille.

Duurzaam beleggen? (Terug) naar de tekentafel

In welk stadium uw pensioenfonds zich ook bevindt met duurzaam beleggen, als bestuurder is het belangrijk om regelmatig te beoordelen of u nog steeds op de juiste weg zit. Er vinden continue veranderingen plaats op het gebied van regelgeving, maatschappelijke normen en beleggingsoplossingen.

Daarom kan het raadzaam zijn soms terug te gaan naar de tekentafel en te toetsen of de duurzame aanpak daadwerkelijk volledig geïntegreerd is in het beleidskader. Wat betekenen de ontwikkelingen voor uw beleid? En is een maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid wel echt noodzakelijk? 

In dit live webinar gaan Gertjan Medendorp en Anna Czylok, investment strategen en MVB-specialisten bij Aegon AM, en dr. Marcel Jeucken, directeur en adviseur bij SustFin, hier graag op in, zodat u doelgericht en gefocust bezig kunt blijven met de uitvoering van uw MVB-beleid.

Thema’s die aan bod komen:  
● Het duurzame beleidskader
● De roadmap
● ESG-risicobeheer
● Beleggen voor een betere wereld?

De implementatie van SDG’s in pensioenportefeuilles - BlackRock in gesprek met Philips Pensioenfonds

Steeds meer pensioenfondsen willen duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de VN in hun portefeuilles implementeren. Het hoe en wat is daarbij vaak een hele puzzel. 

Philips Pensioenfonds zette deze stap al een tijd geleden en ontwikkelde een eigen aanpak, die goed lijkt te werken. De aangesloten leden kozen de vier SDG’s die zij het belangrijkste vinden. Op basis hiervan werd een maatwerk-benchmark ontworpen voor de aandelen in ontwikkelde markten in de portefeuille, die zowel gericht is op de vier gekozen SDG’s als het in stand houden van een brede spreiding en lage kosten. 

In dit webinar gaan Muhammad Masood (Sustainable Indexing) en Wilbert Huizing (Institutional Client Business) van BlackRock in gesprek met Arian Borgers (Investment Manager) van Philips Pensioenfonds. Daarbij nemen ze de ervaringen van Philips Pensioenfonds bij de implementatie van SDG’s als casestudy. Vragen die aan de orde zullen komen zijn: Waar komt de trend om SDG’s in pensioenportefeuilles te integreren vandaan en waarom is dit juist nu relevant? Wat voor datasets zijn beschikbaar om SDG’s te integreren? Welke obstakels kunnen pensioenfondsen op hun weg vinden en met welke nadelen moeten ze bij verschillende soorten mandaten rekening houden? Welke sectoren en markten lenen zich beter of juist minder goed voor de integratie van SDG’s (bijvoorbeeld opkomende versus ontwikkelde markten)?