Sprekers

L. Anken
L. van Anken
Directeur Buy-outs en Business Development
Athora Netherlands
Lennaert van Anken heeft een achtergrond van dertien jaar senior consultant pensioenfondsen en buy-out bij Willis Towers Watson. Sinds 1 januari 2021 is hij actief als directeur Buy-outs bij Athora Netherlands waar Zwitserleven onderdeel van is. Eind 2022 is er voor een gerenommeerd Ondernemingspensioenfonds een Opt-out oplossing ontwikkeld. Op het Focus Congres vertelt hij u hier graag meer over.

P. Bakker
P. Bakker
Senior Associate, Employment Law and Pension Law
Baker McKenzie
Pauline Bakker heeft ruime expertise in het Pensioenrecht. Momenteel begeleidt en adviseert zij verschillende werkgevers in de arbeidsvoorwaardelijke fase van de transitie onder de Wet Toekomst Pensioenen. Daarnaast heeft zij als extern compliance officer voor pensioenfondsen veel ervaring met governance- en compliance vraagstukken, waaronder het opstellen, beoordelen en/of toetsen van de naleving van beleidsdocumenten, de gedragscode, SIRA, incidenten, integriteitsvraagstukken, en adviseert zij pensioenfondsen over risicobeheersing.

Meike Bartels
Meike Bartels
University Research Chair hoogleraar Genetics and Wellbeing
Afdeling Biologische Psychologie, Vrije Universiteit Amsterdam
Meike Bartels is University Research Chair hoogleraar Genetics and Wellbeing bij de Afdeling Biologische Psychologie, Vrije Universiteit Amsterdam. Ze startte haar onderzoekslijn naar geluk met een VENI en open competitie subsidie van NWO. In 2014 werd zij benoemd tot Hoogleraar onder het University Research Programma van de VU. Ze publiceerde onder meer het eerste moleculair genetische bewijs en de eerste genetische varianten voor welbevinden. Ze ontving een ERC Consolidator beurs om haar onderzoekslijn te consolideren en een NWO-VICI beurs om haar onderzoek verder uit te breiden. Ze is board member van de International Positive Psychology Association en director van de Research Master Genes in Behaviour in Health. Ze leidt en begeleidt verschillende onderzoeksprojecten om zicht te krijgen op de onderliggende bronnen van variatie in geluk en welbevinden. Met de stichting XplorIT beoogt ze de impact van de onderzoeksresultaten op het gebied van welbevinden te vergroten en de maatschappij om te vormen naar een society based on wellbeing.

Hans Boer
Hans de Boer
Afdelingshoofd toezicht invaarbesluiten
DNB
In 2015 maakte Hans de Boer de overstap van het Ministerie van Financiën naar DNB. Daar werkte hij binnen de divisie Toezicht Beleid als projectleider aan de herziening van het pensioenstelsel. In 2019 werd hij afdelingshoofd Toezicht Middelgrote Pensioenfondsen, gevolgd door een positie als afdelingshoofd bij Accounttoezicht Pensioenfondsen & Collectieve Waardeoverdrachten. In deze rollen bleef hij nauw betrokken bij de ontwikkeling van de Wet Toekomst Pensioenen en de voorbereidingen van DNB hierop. Op 1 januari 2023 werd hij afdelingshoofd van Toezicht Invaarbesluiten. Deze afdeling bestaat uit coördinatoren die het eerste aanspreekpunt zijn voor fondsen die een invaarmelding of partiele beoordeling bij DNB indienen.

Wouter Boeser
Wouter Boeser
Principal Director
Keylane
Als principal director binnen Keylane op het gebied van leven en pensioen houd ik mij bezig met het uitdenken van complexe automatiserings- en transitie trajecten en daarbij het toepassen van SaaS-oplossingen voor pensioenuitvoerders. Met een automatiserings- en bedrijfskundige achtergrond in combinatie met een jarenlange ervaring in het pensioendomein ben ik altijd op zoek naar duurzame oplossingen voor de uitdagingen binnen de pensioenuitvoering en de pensioenindustrie.

P. Bruijn
P. de Bruijn
Voorzitter
Oak Pensioen
Petra de Bruijn is voorzitter van OAK pensioenfonds sinds 2014, daarnaast voorzitter RvT bij BPF Levensmiddelen. Beide fondsen willen per 1-1-2025 over naar het nieuwe stelsel.
Daarnaast is zij lid van de Transitiecommissie Pensioenen en van de taskforce Diversiteit, Inclusie en Gelijkwaardigheid. De Bruijn is ca. 20 jaar bestuurder en toezichthouder in verschillende pensioen- en sociale fondsen, o.a. bestuurslid PFZW, Bestuurslid en lid DB Pensioenfederatie, lid RvT Bpf Slagers.

R. D'adelhart Toorop
R. D'adelhart Toorop
Beleidssecretaris Pensioenen
VNO-NCW en MKB-Nederland
Rosa d'Adelhart Toorop is verantwoordelijk voor het pensioendossier bij de werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland. Voor die tijd werkte zij als pensioenadviseur bij PwC, waar zij zich voornamelijk richtte op advisering aan werkgevers over hun pensioenregeling en advisering aan pensioenfondsen over hun strategische keuzes. d'Adelhart Toorop is opgeleid als fiscaal-jurist aan de Universiteit van Amsterdam.

A. IJmker
A. IJmker
Partner
Eraneos
Arno IJmker heeft een gedegen trackrecord in de Financial Services Industry en is eindverantwoordelijk voor de Pensioen & Leven sector binnen Eraneos (voorheen: Quint). Hij adviseert met zijn team pensioenfondsen, -uitvoeringsorganisaties en -verzekeraars over een veelheid van onderwerpen rondom digitalisering. IJmker is ook eindredacteur van het jaarlijkse Eraneos-rapport dat een totaaloverzicht geeft van de pensioenuitvoerings- en leveranciersmarkt.

Ronald Kerkhof
Ronald Kerkhof
Customer Communications Director
Smart Communications
Ronald Kerkhof leidt de Benelux en Nordics activiteiten voor Smart Communications. Hij brengt meer dan 25 jaar ervaring in klantcommunicatie met zich mee, zowel in B2C als B2B. Hij heeft aan veel succesvolle projecten bijgedragen voor het optimaliseren van multi-channel klantreizen met SaaS-oplossingen. Kerkhofs focus ligt op het adviseren van Verzekeringsbedrijven en andere communicatie-intensieve organisaties door de business case te helpen ontwikkelen voor verbeterde klantcommunicatie.

M. Krol
M. Krol
Communicatieconsultant
TKP Pensioen
Consultant Pensioencommunicatie en lid van het Expertisecentrum van TKP. Zet haar ervaring met dc-pensioencommunicatie in voor de (transitie)communicatie over de nieuwe regels voor pensioen. Is lid van diverse werkgroepen bij de Pensioenfederatie en spreekt regelmatig met andere pensioenuitvoeringsorganisaties over de uitdagingen van transitiecommunicatie. Heeft passie voor vraagstukken op het snijvlak van pensioeninhoud en uitlegbaarheid. Opmerkelijk: wilde nooit een pensioengekkie worden, maar is het nu toch.

Fieke Lecq
Fieke van der Lecq
Regeringscommissaris transitie pensioenen
Fieke van der Lecq studeerde algemene economie en bedrijfseconomie, waarna ze promoveerde in de geldtheorie. Tijdens haar loopbaan bekleedde zij functies in onderzoek, beleid, bedrijfsleven en media, waarvan de functie als hoofdredacteur van Economisch Statistische Berichten (ESB) de bekendste is. Momenteel is Van der Lecq hoogleraar Pensioenmarkten aan de Vrije Universiteit Amsterdam en regeringscommissaris transitie pensioenen. Daarnaast heeft ze diverse bestuurlijke, toezichthoudende en adviserende functies.

Stephan Linnenbank
Stephan Linnenbank
Independent management consultant en voorzitter van de commissie Data & IT
Pensioenfederatie
Stephan Linnenbank heeft een indrukwekkende staat van dienst als lid van de raad van toezicht bij diverse pensioenfondsen. Hij versterkt zijn expertise als actief bestuurslid van de VITP en als voorzitter van de commissie Data & IT van de Pensioenfederatie. Naast deze rollen, is Linnenbank ook een succesvol zelfstandig management consultant binnen de pensioen- en verzekeringssector.

Peter Mannaert
Peter Mannaert
Voorzitter
Bpf Bakkers
Peter Mannaert is voorzitter van pensioenfondsen Bpf Bakkers en Opf Alliance (Nestle), en RvT-lid bij pensioenfonds Mediahuis.
Sinds 2015 full time bestuurder. Daarvoor ondernemer en diverse CFO posities bij multinationals.

C. Molenschot
C. Molenschot
Manager Pensions Operations
Lifetri Groep
Chrisly Molenschot heeft vijftien jaar ervaring in de pensioen- en verzekeringssector, onder meer bij Achmea, Aegon en ASR. Ze is specialist in change- en transitiemanagement van complexe veranderingstrajecten en bij Lifetri verantwoordelijk voor transities na een waardeoverdracht. Op het Focuscongres vertelt Molenschot wat deelnemers verwachten van hun pensioenfonds en van de toekomst van hun pensioen.

Arno Onsman
Arno Onsman
Head of People & Culture
Lifetri Groep BV
Arno Onsman heeft een achtergrond in complexe transformaties, eerst in de gezondheidszorg en sinds 2008 in de financiële dienstverlening. Als HR-manager zag hij van dichtbij welke impact veranderingen hebben op het leven van mensen. Op het Focuscongres deelt Onsman de resultaten van het Lifetri onderzoek naar de impact van de pensioentransitie op pensioendeelnemers.

Danse Sonneveld
Danse Sonneveld
Voorzitter bestuur
Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen
Danse Sonneveld is dierenarts en bestuursvoorzitter van het beroepspensioenfonds voor dierenartsen, SPD. Haar belangrijkste aandachtsgebieden zijn governance, communicatie, risicomanagement en uiteraard de transitie naar de WTP. Ze combineert haar functie met haar werk als directeur van Dactari Dierenartsencoöperatie en haar traject als buitenpromovenda aan de faculteit Diergeneeskunde en TIAS School for Business and Society.

M. Teunissen
M. Teunissen
Pensioenfondsbestuurder
Pf Openbare Bibliotheken o.a.
Na jaren in de zorg als toezichthouder van diverse grote gezondheidsorganisaties als ziekenhuizen, GGZ en verslavingszorg te hebben gewerkt en in de kunst- en mediasector als directeur bestuurder, kwamen pensioenfondsen op Margreet Teunissens pad. Sinds 12 jaar is zij bestuurder of toezichthouder van verschillende fondsen (geweest), zoals Pensioenfonds Openbare Bibliotheken, Bakker Pensioenfonds, DSM pensioenfonds, De Nationale APF en Pensioenfonds voor Werk en (Re)Integratie. Meestal als voorzitter. Daarnaast technisch voorzitter van Pensioenfonds Vervoer en lid van de auditcommissie van PNO Media. Teunissen heeft veel kennis van governance, verandermanagement en beleid en kent uit ervaring de verschillende bestuursmodellen.

André Vos
André de Vos
Hoofdredacteur print & events
Pensioen Pro
André de Vos is sinds februari 2019 hoofdredacteur print en events van Pensioen Pro. Hij begon in 1992 als freelance financieel journalist en schreef voor diverse financiële vakbladen, voor het Financieele Dagblad en vanaf 2009 voor IPNederland, wat later Pensioen Pro werd. Hij is ook initiatiefnemer van de Masterclasses Financiële Journalistiek, een langlopende serie cursussen om journalisten bij te spijkeren in financiële zaken.

Bas Werker
Bas Werker
Professor of Finance and Econometrics
Tilburg University
Bas Werker is professor of Finance and Econometrics at Tilburg University. His research interests cover various fields in asset pricing and asymptotic statistics. He's currently associate editor for the Journal of Econometrics and the Journal of Financial Econometrics. In the past he has been affiliated to Université de Sciences Sociales in Toulouse and the Université Libre de Bruxelles. He has taught courses in econometrics, investment analysis, and statistics at both the undergraduate and graduate level in various schools around the world. Moreover he supervises several Ph.D. students. He is a Fellow of the Society for Financial Econometrics and Netspar researcher coordinator. Werker's societal research interests are in pension system design and data science applications.

H.H. Wiselius
H.H. Wiselius
Bestuurslid
PWRI
Hermien Wiselius is sinds 2015 lid van het bestuur van PWRI. Ze is voorzitter van de pensioencommissie en lid van de beleggingscommissie van PRWI.
Wiselius is jurist en is meerdere jaren als adviseur en directeur werkzaam geweest in de sociale werkvoorziening op landelijk en regionaal niveau.